Navigace

Fondy

Proč investovat do fondů?

Investice do fondů nabízí velmi zajímavý výnos. Jsou určeny těm, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že na investice do fondů se, na rozdíl od depozit, nevztahuje zákonné pojištění vkladů. Na rozdíl od termínovaných vkladů máte své finanční prostředky navíc k dispozici kdykoliv v řádu dní. Fondů je dostatek, abyste si vybrali nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Od konzervativního až po agresivně zaměřený fond.

S investováním do fondu jsou spojena také rizika. Více se o nich dozvíte ve statutu fondu anebo zde.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Fondy využívají výhod tzv. kolektivního investování. Více investorů vloží své prostředky do fondu, který za ně aktivně spravuje investiční expert. A protože investuje ve významně vyšších objemech než jednotliví investoři, získává výrazně výhodnější podmínky.“

Proč fondy od J&T Banky?

Fondy pracují s investičními nápady skupiny J&T. Často jsme u jejich vzniku a sledujeme je dlouhodobě. Naše pravidlo zní investovat pouze do toho, co velmi detailně známe. Doma jsme tady, a proto naše investice směřujeme primárně do České a Slovenské republiky. Vytvořili jsme jen několik fondů a každý z nich má jasnou a jedinečnou strategii. To nám umožňuje aktivně řídit výnos a omezovat výkyvy hodnoty fondu. Spolupracujeme s dalšími správci podílových fondů, kterým důvěřujeme. Naši klienti si tak mohou vybrat z široké nabídky investičních příležitostí. Za nákup investice do podílového fondu automaticky získáte body do exkluzivního klubu Magnus. Aktuální nabídku klubu Magnus si můžete prohlédnout zde.

J&T Money CZK

Vývoj hodnoty podílového listu (v CZK)

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

generální ředitel J&T Investiční společnosti

„Vývoj fondu J&T Money CZK znázorňuje naši investiční strategii. Věříme v dlouhodobou hodnotu investic, ne v okamžité změny sentimentu. Tím naše fondy dokážou udržet atraktivní kombinaci vysokého výnosu při menších výkyvech hodnoty. “

Do jakých fondů můžete investovat?

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

 

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.8263 10.10.-14.10.2020 5,02 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4206 8.10.-14.10.2020 -8,58 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.473 10.10.-14.10.2020 4,46 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3717 10.10.-14.10.2020 3,98 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5168 10.10.-14.10.2020 3,29 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 5 let CZK 1.1858 10.10.-14.10.2020 2,76 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 10 let CZK 1.2077 10.10.-14.10.2020 3,06 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 15 let CZK 1.2085 10.10.-14.10.2020 3,07 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0079 9.10.2020 0,49 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0307 9.10.2020 1,91 % p.a.

 


Výnosy fondu
Název Hodnota Měna Platné od Průměrný roční výnos Stupeň rizika Typ Porovnání
BNP Paribas Funds Global Convertible-Classic RH CZK Cap 3720.3700 CZK 16.10.2020 11798,82 % 3 / 9
Dluhopisové
BNP Paribas Funds Euro Equity-Classic H CZK Capitalisation 4725.0000 CZK 16.10.2020 10117,88 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity-Classic CZK Cap 15549.5800 CZK 16.10.2020 9910,16 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond -Classic H CZK Cap 11378.3400 CZK 16.10.2020 9900,61 % 2 / 9
Dluhopisové
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond-Classic H CZK Cap 10842.5800 CZK 16.10.2020 9744,70 % 2 / 9
Dluhopisové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic USD Cap 127.6700 USD 16.10.2020 107,45 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Energy Transition-Classic Capitalisation 859.3700 EUR 16.10.2020 97,20 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT USD 23.6500 USD 16.10.2020 75,96 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR) 216.0100 EUR 16.10.2020 72,17 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-CZK) 5913.0800 CZK 16.10.2020 71,98 % 5 / 9
Akciové
Allianz Global Artificial Intelligence - AT EUR 216.6100 EUR 16.10.2020 67,60 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)USD 35.8900 USD 16.10.2020 65,39 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-N(acc)USD 29.7300 USD 16.10.2020 64,21 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Technology Fund-A(acc)EUR 30.6900 EUR 16.10.2020 57,59 % 5 / 9
Akciové
FTIF-Franklin Gold & Precious Metals Fund-A(acc)USD 7.4500 USD 16.10.2020 53,74 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds China Equity-Classic Capitalisation 667.3000 USD 16.10.2020 53,44 % 5 / 9
Akciové
BlackRock-BGF World Gold A2RF USD 47.3100 USD 16.10.2020 51,17 % 6 / 9
Akciové
AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - AU (C) 57.5500 USD 15.10.2020 48,47 % 6 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic CZK Cap 1815.6900 CZK 16.10.2020 48,36 % 5 / 9
Akciové
BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap 1757.2500 USD 16.10.2020 46,79 % 5 / 9
Akciové

Ostatní fondy spravované finanční skupinou J&T

  • J&T High Yield Money Market (CZK)
  • J&T LOAN FUND
  • J&T Credit Opportunities Fund
  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T High Yield II
  • J&T VENTURES

Chcete-li o těchto fondech vědět víc, kontaktujte svého bankéře, nebo volejte na +420 800 707 606

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Investujte s námi