Whistleblowing linka | J&T Banka
Navigace

Whistleblowing linka

Whistleblowing linka

Whistleblowing je používaný pro nahlášení porušení nebo hrozícího porušení právního předpisu, nekalého nebo neetického jednání banky, zaměstnance banky, nebo osoby s bankou spolupracující.

Pro skupinu J & T je velmi důležité etické chování zaměstnanců a osob s bankou spolupracujících a v žádném případě nerespektuje chování, které je v rozporu s jejími standardy nebo v rozporu s právními předpisy.

Oznámení je možné prostřednictvím whistleblowing linky učinit také anonymně. V případě, že zadáte svou kontaktní emailovou adresu, budeme Vás informovat také o stavu řešení Vašeho oznámení, přičemž je garantována ochrana identity oznamovatele.