Navigace

ISTROKAPITAL a J&T spájajú sily

26 duben 2013

Majitelia J&T FINANCE GROUP, a.s. a ISTROKAPITAL SE sa dohodli na vzájomnej kapitálovej previazanosti oboch spoločností. Pripravujú sa na vstup na nové finančné trhy. ISTROKAPITAL SE nadobudne navýšením kapitálu 24% na základnom imaní J&T FINANCE GROUP.

,,Vstup Maria Hoffmanna do akcionárskej štruktúry J&T je logickým vyústením takmer 15 rokov trvajúcej spolupráce. Dnes obe skupiny patria medzi najväčšie na domácom trhu, no pri úvahách o vstupe na finančné trhy krajín ako Poľsko, či Rusko sa dostávame do prostredia s ďaleko väčšími hráčmi. A tak sme po dlhoročnom koketovaní s myšlienkou spojenia oboch skupín konečne identifikovali dostatočne silný dôvod, prečo ju uskutočniť," komentoval dohodu Jozef Tkáč, prezident J&T.

,,J&T a jej zakladateľov vnímam ako najbližších obchodných partnerov, s ktorými si rozumieme nielen v biznise, ale aj ľudsky. Prepojenie holdingov vytvára priestor pre realizáciu projektov vo finančníctve, ako aj pre ďalšie spoločné investičné záujmy a rozvoj nových významných projektov. Takým je určite prelomový biotechnologický projekt AXON, ktorého výsledkom by mal byť napríklad liek proti Alzheimerovej chorobe,“ komentoval Mario Hoffmann, predseda správnej rady ISTROKAPITAL-u.
Nové podiely Jozefa Tkáča a Ivana Jakaboviča budú zhodne po 38%. Transakcia podlieha schváleniu regulatórnymi orgánmi v SR a ČR a Protimonopolným úradom SR.

Skupina J&T sa zameriava na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom a projektovým financovaním. Svoje služby rozvíja predovšetkým na trhoch Českej republiky, Slovenska a Ruskej federácie. Viac na www.jtfg.com.

ISTROKAPITAL SE, ktorá začala svoje pôsobenie v roku 1996, patrí medzi významné finančné skupiny v regióne strednej Európy. Spoločnosti patriace do skupiny ISTROKAPITAL poskytujú komplexné služby najmä v oblasti bankovníctva a finančníctva.