Navigace

J&T BANKA uzavřela rok 2016 s bilanční sumou přes 133 miliard korun

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela, dle auditovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 133,11 miliard korun. Čistý zisk za dané období činil 950 milionů korun.

20 duben 2017

Meziroční pokles bilanční sumy je primárně ovlivněn poklesem klientských vkladů (o 15,4 % na 103,05 miliard korun), který byl v souladu se stanovenými strategickými cíli banky. Pokles je zřejmý především u termínovaných vkladů, které jsou ale ve značné míře přesunuty do investic. S ohledem na vývoj úrokových sazeb na trhu banka očekává tento trend i v budoucích letech. I nadále banka hodlá převádět vklady do investičních produktů a oblasti správy aktiv.

Své kvality v oblasti investic banka potvrdila díky úspěšnému J&T Money. Několikanásobně oceněný fond v uplynulém roce zdvojnásobil hodnotu spravovaných aktiv na 6,7 miliardy korun. Ve fondu J&T BOND byly na konci roku zainvestovány přes 2 miliardy korun. Nejen díky kvalitní produktové nabídce se tak bance podařilo do fondů J&T získat více než 7 miliard korun a navýšit obhospodařovaná aktiva o 40 % na bezmála 25 miliard korun.

Banka v roce 2016 navázala na renesanci dluhopisových trhů a prostřednictvím kapitálových trhů zprostředkovala rekordní objem dluhového financování. Na trhy pražské a bratislavské burzy umístila 11 emisí dluhopisů v celkovém objemu 19,39 miliardy korun. Navíc již v březnu 2016 úspěšně upsala svou druhou emisi korunových podřízených výnosových perpetuitních certifikátů.

Ve třetím čtvrtletí roku 2016 banka navýšila svůj podíl ve společnosti Vaba d.d. banka Varaždin upsáním nových akcií v celkové jmenovité hodnotě 76 milionů HRK. Tímto krokem banka získala více než 82% podíl v této chorvatské bance, která od ledna 2017 vystupuje s novým názvem J&T BANKA d.d..

Vlastní kapitál na konci roku 2016 činil 19,13 miliard Kč (meziročně vzrostl o 12,9 %). Dostatečná kapitálová vybavenost umožňuje bance i v dalších letech růst a rozvoj. Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 15,88 %.