Navigace

Wealth report

wealth report

Vítejte ve světě dolarových milionářů

Úspěšní a bohatí nejlépe odráží úroveň vyspělosti společnosti, ve které žijí. Jsme hrdí, že známe české a slovenské milionáře a miliardáře, se kterými již od roku 1998 pracujeme a sdílíme úspěchy, kterých společně dosahujeme.

Díky unikátní studii, která nemá v rámci České a Slovenské republiky obdoby, vám přinášíme pohled na investiční myšlení a chování těch nejbohatších, dolarových milionářů.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2017

Seznamte se s výsledky unikátní studie, která již posedmé odhaluje pohled a postoj českých a slovenských dolarových milionářů. Co podle nich přináší nejzajímavější výnos? A kolik mají investováno v zahraničí? Nejen investiční myšlenky nám v letošním ročníku naši bohatí prozradili. Odhalili také, jak vychovávají své děti, jak vidí naší společnost a co pro ni dělají nebo jak je na tom z jejich pohledu naše ekonomika.

 

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Je mu 52‒53 let, vystudoval vysokou školu a je majitelem firmy. Není to žádný restituent ani svůj majetek nezdědil, ale vydělal si jej dlouhodobým rozvojem svého podnikání. Svět dolarových milionářů je stále světem mužů. V Česku tvoří muži 86 % dolarových milionářů, a na Slovensku dokonce 96 %. Obdobný trend je ale možné sledovat i jinde ve světě. Podle Wealth-X and UBS World Ultra Wealth Report 2014 bylo mezi ultra bohatými jen 13 % žen.

Hlavním zdrojem majetku českých a slovenských milionářů je podnikání nebo práce pro zaměstnavatele (82 % v ČR, 86 % v SR). Formou dědictví, restituce nebo výhry získalo svůj majetek jen 2 % respondentů v ČR a 1 % v SR a kombinací práce a dědictví 16 % milionářů v ČR a 13 % v SR. Typický respondent-milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století, přičemž nemohl počítat s dědictvím nebo výraznějším majetkem od rodičů, jak tomu často je ve vyspělém světě.            

 

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2017:

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2017, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD. Do průzkumu se zapojilo celkem 263 respondentů z řad dolarových milionářů (192 Čechů a 71 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory s 15 respondenty.

Děkujeme všem respondentům a partnerům, kteří se na tomto unikátním průzkumu podíleli. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím J&T Banky. Šířit tyto informace, sdílet nebo jinak je využívat lze pouze s písemným souhlasem J&T Banky.

Informace, názory a závěry obsažené v tomto dokumentu poskytuje J&T Banka na základě zdrojů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti. Přesto J&T Banka nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku za informace zde uvedené.

WR
J&T BANKA WEALTH REPORT 2017 PDF

J&T BANKA WEALTH REPORT 2016

Jak se čeští a slovenští bohatí staví k výzvám finančního světa.? Kde vidí příležitosti a hrozby pro svůj majetek? Může být médii tolik probíraná migrační vlna příležitostí pro rozjezd nového podnikání nebo je snad předzvěstí nějakého světového konfliktu? Co říkají o perspektivách západní společnosti, jak uvažují nad svou budoucností, co nejvíc ohrožuje vybudovaný majetek a  jak jej chtějí ochránit? Seznamte se s výsledky unikátní studie, která již pošesté odhaluje pohled  dolarových milionářů na výzvy dnešního světa a stav naší společnosti.

Kdo jsou dolaroví milionáři? Je to vysokoškolák, majitel firmy ve věku 50‒51 let. Není to žádný rychlý zbohatlík, své jmění si vydělal dlouhodobým rozvojem svého podnikání. Svět dolarových milionářů je především světem mužů. V Česku tvoří muži 90 % dolarových milionářů, a na Slovensku dokonce 94 %. Obdobný trend je ale možné sledovat i jinde ve světě. Hlavním zdrojem jejich majetku je podnikání (66 %), dále investování (13 %) a zaměstnání (13 %). Dědictví je hlavním zdrojem majetku pro 8 % českých a slovenských milionářů. Typický respondent-milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století, přičemž nemohl počítat s dědictvím nebo výraznějším majetkem od rodičů, jak tomu často je ve vyspělém světě.

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2016, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD (přibližně 24,1 milionů Kč nebo 891 000 EUR). Do průzkumu se zapojilo celkem 239 respondentů z řad dolarových milionářů (160 Čechů a 79 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a průzkum mezi privátními bankéři J&T Banky.

Děkujeme všem respondentům a partnerům, kteří se na tomto unikátním průzkumu podíleli.
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím J&T Banky.
Šířit tyto informace, sdílet nebo jinak je využívat lze pouze s písemným souhlasem J&T Banky.
Informace, názory a závěry obsažené v tomto dokumentu poskytuje J&T Banka na základě zdrojů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti.
Přesto J&T Banka nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku za informace zde uvedené.

 

image
J&T BANKA WEALTH REPORT 2016 PDF

Kontakt:

Monika Veselá
mvesela@jtbank.cz

J&T BANKA WEALTH REPORT 2015

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % v SR) těsně po padesátce (průměrný věk respondentů v ČR je 52 let, v SR pak 50 let). V České republice platí, že svět dolarových milionářů je světem starších mužů, celá třetina českých milionářů je ve věku mezi 40–49 lety (30 %), silnější třetina pak ve věku mezi 50–59 lety (32 %). Naopak na Slovensku najdeme pětinu milionářů v rozmezí 30–39 let. Ženy jsou mezi milionáři ojedinělé. Nejčastěji jsou dolaroví milionáři majiteli firem (57 % v ČR, 58 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (10 % v ČR, 9 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 3 % v SR).

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2015, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD (24,5 milionů Kč nebo 900 000 EUR). Do průzkumu se zapojilo celkem 301 respondentů z řad dolarových milionářů (193 Čechů a 108 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a skupinový rozhovor s privátními bankéři J&T Banky.

Děkujeme všem respondentům a partnerům, kteří se na tomto unikátním průzkumu podíleli.
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím J&T Banky.
Šířit tyto informace, sdílet nebo jinak je využívat lze pouze s písemným souhlasem J&T Banky.
Informace, názory a závěry obsažené v tomto dokumentu poskytuje J&T Banka na základě zdrojů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti.
Přesto J&T Banka nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku za informace zde uvedené.

WEALTH REPORT 2015 v grafech

J&T BANKA WEALTH REPORT 2015 PDF

Kontakt:

Monika Veselá
mvesela@jtbank.cz

J&T BANKA WEALTH REPORT 2014

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % SR) stojící na prahu padesátky (průměrný věk respondentů v ČR je 51 let, v SR pak 49 let). Celých 40 % českých a 30 % slovenských milionářů je ve věku mezi 50 – 59 lety. Očekávají nastartování ekonomiky a růst HDP. Současnou ekonomickou situaci vnímají spíše jako příležitost pro své investice. Jsou velmi aktivní v občanské společnosti. Přispívají na dobročinnost, podporují sportovní i kulturní aktivity a aktivně se zapojují do pomoci v případě živelních katastrof. Pálí je fungování justice, neefektivita státní správy a vysoká daňová zátěž. Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli firem (48 % v ČR, 66 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (15 % v ČR, 11 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 5 % v SR).

Průzkum, který probíhal mezi únorem až dubnem 2014, byl proveden ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 20 milionů korun v České republice nebo 728 tisíc eur na Slovensku. Do průzkumu se zapojilo celkem 197 respondentů z řad dolarových milionářů (141 Čechů a 56 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a skupinový rozhovor s privátními bankéři J&T Banky.

Děkujeme všem respondentům a partnerům, kteří se na tomto unikátním průzkumu podíleli.
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím J&T Banky.
Šířit tyto informace, sdílet nebo jinak je využívat lze pouze s písemným souhlasem J&T Banky.
Informace, názory a závěry obsažené v tomto dokumentu poskytuje J&T Banka na základě zdrojů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti.
Přesto J&T Banka nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku za informace zde uvedené.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2014 PDF

Kontakt:

Monika Veselá
mvesela@jtbank.cz

Wealth report 2014

J&T BANKA WEALTH REPORT 2013

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (82 % v ČR, 84 % v SR) staršího středního věku. V průměru dosahují 50 let v Čechách a 46 let na Slovensku. Nejmladšímu respondentovi je 22 let a nejstaršímu 90 let. Ženy jsou ve skupině dolarových milionářů minoritou, v České republice tvoří pouhých 10 %, na Slovensku 18 %. Stále tedy platí, že svět milionářů je zejména světem mužů. Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli či jednateli firem (60 % v ČR, 71 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (13 % ČR, 7 % SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (12 % v ČR, 6 % v SR).

Průzkum jsme provedli ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Do průzkumu se zapojilo celkem 219 respondentů z řad dolarových milionářů (164 Čechů a 55 Slováků), jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 19 milionů korun v České republice nebo 770 000 eur na Slovensku.

Průzkum byl realizován v České a Slovenské republice pomocí on-line dotazování.
Děkujeme všem respondentům a partnerům, kteří se na tomto unikátním průzkumu podíleli.
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím J&T Banky.
Šířit tyto informace, sdílet nebo jinak je využívat lze pouze s písemným souhlasem J&T Banky.
Informace, názory a závěry obsažené v tomto dokumentu poskytuje J&T Banka na základě zdrojů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti.
Přesto J&T Banka nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku za informace zde uvedené.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2013 PDF

J&T BANKA WEALTH REPORT 2012

Seznamte se se závěry již druhého průzkumu dolarových milionářů, který jsme provedli ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Do průzkumu se zapojilo celkem 175 respondentů, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 18 milionů korun či 730 000 eur. Průzkum byl realizován v České a Slovenské republice pomocí on-line dotazování.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou středního věku, v průměru dosahují 47 let v Čechách a 45 let na Slovensku. Nejmladšímu respondentovi je 24 let a nejstaršímu 89 let. Ženy jsou ve skupině dolarových milionářů minoritou, tvoří pouhých 10 %. Stále tak platí, že svět milionářů je zejména světem mužů. Dolaroví milionáři jsou nejčastěji majiteli či jednateli firem (60 % v ČR, 71 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 11 % v SR). Jen 14 % respondentů, respektive 10 % na Slovensku, se nachází v roli zaměstnance.

Děkujeme všem respondentům a partnerům, kteří se na tomto unikátním průzkumu podíleli.
Informace uvedené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím J&T Banky.
Šířit tyto informace, sdílet nebo jinak je využívat lze pouze s písemným souhlasem J&T Banky.
Informace, názory a závěry obsažené v tomto dokumentu poskytuje J&T Banka na základě zdrojů, které považuje za správné, důvěryhodné a odpovídající skutečnosti. Přesto J&T Banka nepřebírá žádnou právní odpovědnost ani záruku za informace zde uvedené.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2012 PDF

J&T BANKA WEALTH REPORT 2011

Výsledky průzkumu nás překvapily. Pozitivně. Příjemně. Pokud je elita národa na vysoké úrovni a cítí společenskou zodpovědnost, je celý národ na úrovni. A pokud existuje přímá úměra mezi majetkem a úrovní chování, postoji a názory, je tomu stejně. Abychom použili parafrázi známého citátu: „Ukažte mi boháče a já vám řeknu, v jakém stádiu vyspělosti se společnost nachází."

Za dvacet let svobodné ekonomiky prošli naši milionáři dlouhou cestu od bohatých lidí s velkým majetkem blíže ke společenské elitě, jež může být vzorem a následováníhodným příkladem.

A my jsme rádi, že jsme po té cestě mohli jít vedle nich a s nimi.

J&T BANKA WEALTH REPORT 2011 PDF