Navigace

J&T LIFE 2025 OPF

speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond

Informace o fondu

Charakteristika

Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.

Základní údaje k 23.7.2021

Min. investiční horizont (IH) 3 roky
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Mgr. Gladiola Gjuzi
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 379 707 716,85 Kč
Aktuální hodnota PL 1,2653 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,17 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 3

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE