Navigace

J&T LIFE 2025 OPF

speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond

Informace o fondu

Charakteristika

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Základní údaje k 30.11.2018

Min. investiční horizont (IH) 10 let
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Komerční banka, a.s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 292 391 044,34 Kč
Aktuální hodnota PL 1,0857 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,06 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE