Navigace

BIGBOARD 4,50/2022

Informace o dluhopisu

Emise BigBoard o celkové hodnotě 800 mil. Kč nabízí úrok 4,50 %, vyplácený pololetně v květnu a listopadu. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 1 Kč.

Charakteristika

BigBoard Praha, a.s. (Emitent) a jeho dceřiné společnosti se zabývají provozováním a prodejem venkovních reklamních ploch v České republice. Emitent je lídrem na trhu venkovní reklamy v ČR. Spolupracuje s mediálními a reklamními agenturami, nejvýznamnější koncoví zákazníci jsou z automobilového průmyslu, mobilní operátoři, firmy ze sektoru finančních služeb a společnosti z oblasti retailu. 60 % společnosti vlastní JOJ Media House.

Základní údaje

Název emise BIGBOARD 4,50/2022
Měna emise CZK
Datum emise 28.11.2012
Upisovací lhůta 12 měsíců od dne emise
Celkový objem emise 800 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 CZK
Emisní kurs 100%
Úročení 4,50%
Výplata kupónu pololetně, 28.5. a 28.11.
Datum splatnosti 28.11.2022
ISIN CZ0003502312
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

BigBoard - infolist PDF
BigBoard - prospekt PDF
Dodatek č. 1 k Prospektu BigBoard PDF
Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 20.11.2019 100,000 % 101,000 % 1,66 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 20.11.2019 100,000 % 102,000 % 0,88 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 20.11.2019 103,000 % 105,000 % 1,78 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 16.12.2019 1 000 EUR 20.11.2019 100,000 % 100,000 % 5,02 % SK4120011776
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 20.11.2019 98,000 % 100,000 % 4,80 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 20.11.2019 92,138 % 94,138 % 3,00 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 20.11.2019 99,500 % 101,500 % 3,74 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 20.11.2019 99,000 % 101,000 % 4,82 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 20.11.2019 98,250 % 100,250 % 3,90 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 20.11.2019 99,500 % 101,500 % 3,93 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 20.11.2019 100,000 % 103,000 % 3,45 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 20.11.2019 98,000 % 100,000 % 5,66 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 20.11.2019 100,000 % 103,000 % 2,97 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 20.11.2019 98,750 % 100,750 % 6,43 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 20.11.2019 98,000 % 102,000 % 6,40 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 20.11.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 20.11.2019 98,500 % 100,500 % 4,89 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 20.11.2019 101,500 % 103,500 % 4,19 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 20.11.2019 100,500 % 103,500 % 3,98 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 20.11.2019 98,000 % 100,000 % 4,99 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 20.11.2019 100,000 % 102,000 % 4,48 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 20.11.2019 99,500 % 101,500 % 4,93 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 20.11.2019 99,000 % 101,000 % 4,94 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 20.11.2019 101,000 % 103,000 % 4,86 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 20.11.2019 100,000 % 102,000 % 5,03 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 20.11.2019 103,000 % 105,000 % 3,72 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 20.11.2019 101,000 % 103,000 % 4,55 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 20.11.2019 98,000 % 100,000 % 4,83 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 20.11.2019 72,390 % 74,390 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 20.11.2019 98,000 % 101,000 % 5,09 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat