Navigace

AQUILA RAF 5,25/22

Informace o dluhopisu

Aquila Real Asset Finance II a.s., vydává tříleté Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku probíhá ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 1 000 000 000 CZK s možností navýšení až o 50 %. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 2 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance II a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l., plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Aquila Real Asset Finance II a.s. byla zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a investování takto získaných finančních prostředků do projektů, které budou Emitentovi představeny společností Aquila Capital Management GmbH, a to především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů.

Základní údaje

Název emise AQUILA RAF 5,25/22
Měna emise CZK
Datum emise 8. 7. 2019
Upisovací lhůta od 24. 6. 2019 do 19. 6. 2020
Celkový objem emise 1 000 000 000 CZK s možností navýšení na 1 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 5,25 %
Výplata kupónu Ročně (vždy 8. 7.)
Datum splatnosti 8. 7. 2022
ISIN CZ0003522245
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

AQUILA RAF 5,25/22 - Infolist PDF
AQUILA RAF 5,25/22 – Prospekt SK PDF
AQUILA RAF 5,25/22 – Prospekt EN Shrnutí prospektu CZ PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 100,500 % 0,27 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 1,40 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 17.9.2019 100,500 % 102,500 % 0,83 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 17.9.2019 103,750 % 104,750 % 2,47 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 17.9.2019 100,000 % 102,000 % 3,80 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 17.9.2019 90,270 % 90,270 % 5,23 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,81 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 17.9.2019 90,650 % 92,650 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,80 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 17.9.2019 97,750 % 99,750 % 4,09 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,96 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 17.9.2019 101,250 % 103,250 % 3,43 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,67 % CZ0003522419
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,16 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 17.9.2019 100,000 % 103,000 % 3,02 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 6,36 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 17.9.2019 98,000 % 102,000 % 6,43 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,69 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 17.9.2019 101,500 % 103,500 % 4,24 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 17.9.2019 102,500 % 105,500 % 3,44 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 17.9.2019 100,500 % 102,500 % 4,37 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 17.9.2019 99,500 % 101,500 % 4,89 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 17.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,89 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 101,000 % 5,29 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 17.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,23 % SK4000015210
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 17.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 17.9.2019 71,630 % 73,630 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 17.9.2019 99,000 % 102,000 % 4,89 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat