Navigace

BEACH RES. 7,00/23

Informace o dluhopisu

Beach Resort Investments Ltd vydává emisi  zajištěných dluhopisů splatných v roce 2023 v celkové předpokládané jmenovité hodnotě do 18 000 000 USD, o jmenovité hodnotě jednoho dluhopisu ve výši 150 000 USD, v očekávaném počtu 120 kusů. Výnos dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou ve výši 7,0% p.a.  bude vyplácen pololetně.

Charakteristika

Společnost WSBR, založená podle práva Zanzibaru, je majitelem luxusního ZURI Zanzibar Resortu v Indickém oceánu. 
Emitent dolarových dluhopisů, Beach Resorts Investment Ltd , vlastní 77 % akcií v této společnosti působící v oblasti cestovního ruchu. Prostředky z emise budou investovány do rozvoje tohoto resortu, který byl prvním turistům zpřístupněn v létě 2018.

Základní údaje

Název emise BEACH RES. 7,00/23
Měna emise USD
Datum emise 8.2.2019
Upisovací lhůta do 8.2.2019
Celkový objem emise 1 800 000,- USD
Jmenovitá hodnota dluhopisu 150 000,- USD
Emisní kurz 100%
Úročení 7,00%
Výplata kupónu Pololetně (8.2. a 8.8)
Datum splatnosti 8.2.2023
ISIN CZ0000001029
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

BEACH RES. 7,00/23 - prospekt PDF
BEACH RES. 7,00/23 - Infolist PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 14.7.2020 99,500 % 100,500 % 5,06 % SK4120009614
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 14.7.2020 100,000 % 102,000 % 3,13 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 14.7.2020 92,000 % 94,000 % 4,54 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 14.7.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 14.7.2020 99,000 % 101,000 % 4,71 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 14.7.2020 99,500 % 101,500 % 3,22 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 14.7.2020 99,000 % 101,000 % 4,01 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 14.7.2020 95,750 % 99,750 % 4,67 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 14.7.2020 99,000 % 101,000 % 5,20 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 14.7.2020 98,000 % 100,000 % 4,00 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 14.7.2020 102,000 % 104,000 % 4,97 % CZ0003521023
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 7 682 CZK 14.7.2020 96,000 % 98,000 % 5,92 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 14.7.2020 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 14.7.2020 100,000 % 103,000 % 4,07 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 14.7.2020 98,000 % 101,000 % 4,68 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 14.7.2020 95,750 % 99,750 % 5,08 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 14.7.2020 97,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 14.7.2020 96,500 % 100,500 % 5,13 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 14.7.2020 100,500 % 101,500 % 4,82 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 14.7.2020 100,000 % 103,000 % 4,73 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 14.7.2020 97,000 % 100,000 % 5,54 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 14.7.2020 99,000 % 101,000 % 4,61 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 14.7.2020 101,000 % 103,000 % 4,45 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 14.7.2020 98,500 % 99,500 % 4,88 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 14.7.2020 74,000 % 77,000 % 6,08 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 14.7.2020 99,500 % 100,500 % 5,19 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 14.7.2020 97,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 14.7.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0003524464

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat