Navigace

Dluhopisy EPH 4,50/25

Informace o dluhopisu

Pětileté dluhopisy nesou pevný úrokový výnos ve výši 4,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, celkový objem emise je 5 mld. s možností navýšení až na 7,5 mld. CZK. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 2. výročí od data emise.
 

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost EPH Financing CZ, a.s., založená v roce 2015 za účelem emise dluhopisů. Emitent je 100% dcerou společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (Ručitel) a spolu s ním a dalšími dceřinými společnostmi tvoří Skupinu EPH.
Skupina EPH je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, zařízení provozuje také v Polsku, Maďarsku, ve Francii, Velké Británii a Irsku. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky.

Základní údaje

Název emise EPH 4,50/25
Měna emise CZK
Datum emise 17.03. 2020
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 5 000 000 000 CZK s možností navýšení až na 7 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 4,50 % p.a.
Výplata kupónu Pololetně, vždy 17. 9. a 17. 3.
Datum splatnosti 17.03. 2025
ISIN CZ0003524464
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy EPH 4,50/25 - infolist PDF
Dluhopisy EPH 4,50/25 - prospekt PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 30.3.2020 98,000 % 100,000 % 3,49 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 30.3.2020 96,000 % 100,000 % 5,99 % SK4120009614
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 30.3.2020 93,800 % 99,800 % 4,95 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 30.3.2020 83,300 % 88,300 % 7,66 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 30.3.2020 98,460 % 100,460 % 4,22 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 30.3.2020 91,000 % 96,000 % 7,21 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 30.3.2020 97,500 % 98,500 % 4,69 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 30.3.2020 86,000 % 91,000 % 8,68 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 30.3.2020 94,700 % 99,700 % 4,68 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 30.3.2020 90,750 % 96,750 % 7,10 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 30.3.2020 92,000 % 97,000 % 5,20 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 30.3.2020 94,000 % 99,000 % 7,11 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 30.3.2020 98,000 % 102,000 % 6,32 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 7 682 CZK 30.3.2020 91,650 % 95,650 % 6,79 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 30.3.2020 88,150 % 94,150 % 7,24 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 30.3.2020 90,000 % 100,000 % 5,35 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 30.3.2020 99,000 % 103,000 % 4,03 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 30.3.2020 86,000 % 92,000 % 7,71 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 30.3.2020 88,000 % 94,000 % 7,06 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 30.3.2020 88,300 % 94,300 % 7,27 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 30.3.2020 89,500 % 95,500 % 6,64 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 30.3.2020 96,000 % 100,000 % 5,68 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 30.3.2020 92,900 % 98,900 % 5,85 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 30.3.2020 92,500 % 97,500 % 5,66 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 30.3.2020 94,000 % 99,000 % 5,53 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 30.3.2020 97,500 % 98,500 % 5,22 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 30.3.2020 71,750 % 77,750 % 5,48 % CZ0003520793
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 30.3.2020 94,000 % 99,000 % 5,56 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 30.3.2020 80,700 % 86,700 % 8,79 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 30.3.2020 96,750 % 99,750 % 4,56 % CZ0003524464

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat