Navigace

FRAT. FUNDS 5.25/26

Informace o dluhopisu

Emitent vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku probíhá jednou ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 400 000 000 CZK s možností navýšení o 50 %. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí dvou let od data emise.

Charakteristika

Emitentem je maltská multifondová společnost Fraternity Funds SICAV p.l.c. , která vydává dluhopisy na účet svého podfondu Real Estate Funds. Akcie Emitenta vlastní pan Michal Kosáč a společnost Fraternity Capital Limited.
Investičním cílem podfondu je dosahovat kapitálového zhodnocení primárně investicemi do projektových společností vlastnících nemovitosti v České republice a případně na Slovensku.  Prostřednictvím této emise tak podfond získá do svého portfolia nemovitost na Václavském náměstí v centru Prahy. Hlavními nájemci v této nemovitosti jsou EXPOBANK, Česko-německá obchodní a průmyslová komora nebo společnost AmRest.

Základní údaje

Měna emise CZK
Datum emise 21. 04. 2021
Upisovací lhůta od 8. 4. 2021 do 31. 3. 2022
Celkový objem emise 400 000 000 CZK s možností navýšení na 600 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100%
Úročení 5,25%
Výplata kupónu Ročně (vždy 21. 4.)
Datum splatnosti 21. 04. 2026
ISIN CZ0000001367
Kotace BCPP
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 let 
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Fraternity Funds SICAV p.l.c. - Prospekt PDF
FRAT. FUNDS 5,25/26 - Infolist PDF
Fraternity Funds SICAV p.l.c. - Prezentace PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Tolerance rizika Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,000 % -1,37 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,500 % 3,10 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 100,500 % 3,31 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 3,33 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 4,55 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,500 % 4,17 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 100,000 % 101,000 % 3,10 % SK4120013475
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,400 % 100,400 % 4,78 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,500 % 4,17 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 102,000 % 104,000 % 2,51 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,44 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,52 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,77 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 102,000 % 5,52 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,24 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,28 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,49 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,14 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,500 % 100,500 % 4,57 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 80,500 % 82,500 % 6,27 % CZ0003520793
TRIGEMA REF 5,10/25 27.1.2025 50 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 100,000 % 102,000 % 4,42 % CZ0003529554
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,31 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,99 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,18 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,99 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 73,120 % 75,120 % 7,00 % CZ0000001300
ROHLIK FIN.5,50/26 1.2.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 100,000 % 102,000 % 5,03 % CZ0003529943
FRAT. FUNDS 5,25/26 21.4.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0000001367
ALPHA Q. 5,25/26 22.6.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0000001375
3MFUND MSI 5,70/26 21.7.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 100,500 % 5,57 % CZ0003533069
JTFG XI. 4,90/26 27.7.2026 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,500 % 100,500 % 4,84 % CZ0003533077
PALE F.F. 5,75/26 12.10.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,75 % CZ0003534596

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat