Navigace

JOJ MEDIA HOUSE 2021

Informace o dluhopisu

Společnost JOJ Media House, a.s. vydává šestileté bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 1 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné 7. 12. 2021. Účelem emise je refinancování stávajících úvěrů a financování běžných provozních potřeb ve skupině emitenta. Emise je vydávaná podle slovenského práva.

Charakteristika

Emitentem dluhopisu je JOJ Media House, a.s., největší mediální společnost holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje podíly a účasti ve společnostech v oblasti mediálního průmyslu. Tyto společnosti podnikají v rámci mediálních trhů na Slovensku, v Čechách a v Rakousku. Mezi významné společnosti ve skupině Emitenta patří Slovenská produkčná, a.s., Akzent BigBoard, a.s. , BigBoard Praha, EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH a Slovenská produkčná.

Základní údaje

Název emise JOJ MEDIA HOUSE 2021
Měna emise EUR
Datum emise 07. 12. 2015
Upisovací lhůta do 22. 11. 2016
Celkový objem emise 48 500 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000,- EUR
Emisní kurz pro první den emise 70,47%
Datum splatnosti 07. 12. 2021
Emitent JOJ Media House, a.s.
Administrátor J&T Banka, a.s.
ISIN SK4120011222
Kotace BCPB

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy JOJ Media House 2021 - prospekt PDF
Dluhopisy JOJ Media House 2021 - infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 18.1.2019 99,000 % 100,000 % 3,00 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 18.1.2019 99,000 % 101,000 % 2,76 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 18.1.2019 99,000 % 101,000 % 2,85 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 18.1.2019 102,750 % 104,750 % 3,56 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 18.1.2019 101,000 % 103,000 % 3,67 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 18.1.2019 87,500 % 89,500 % 4,24 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 18.1.2019 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 18.1.2019 88,076 % 90,076 % 3,70 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 18.1.2019 99,500 % 101,500 % 3,95 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 18.1.2019 99,000 % 100,000 % 4,00 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 18.1.2019 102,000 % 104,000 % 4,02 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 18.1.2019 101,500 % 102,500 % 3,74 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 18.1.2019 104,000 % 105,000 % 3,12 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 18.1.2019 100,250 % 102,250 % 3,86 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 18.1.2019 100,500 % 102,500 % 3,31 % SK4120013475
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 18.1.2019 98,000 % 102,000 % 6,54 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 18.1.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 18.1.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 18.1.2019 103,000 % 107,000 % 3,49 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 18.1.2019 102,500 % 105,500 % 3,63 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 18.1.2019 101,000 % 103,000 % 4,27 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 18.1.2019 100,000 % 102,000 % 4,58 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 18.1.2019 102,000 % 104,000 % 4,36 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 18.1.2019 98,000 % 100,000 % 5,25 % CZ0003520520
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 18.1.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 18.1.2019 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat