Navigace

JOJ MEDIA HOUSE 2021

Informace o dluhopisu

Společnost JOJ Media House, a.s. vydává šestileté bezkuponové dluhopisy s nominální hodnotou 1 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné 7. 12. 2021. Účelem emise je refinancování stávajících úvěrů a financování běžných provozních potřeb ve skupině emitenta. Emise je vydávaná podle slovenského práva.

Charakteristika

Emitentem dluhopisu je JOJ Media House, a.s., největší mediální společnost holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje podíly a účasti ve společnostech v oblasti mediálního průmyslu. Tyto společnosti podnikají v rámci mediálních trhů na Slovensku, v Čechách a v Rakousku. Mezi významné společnosti ve skupině Emitenta patří Slovenská produkčná, a.s., Akzent BigBoard, a.s. , BigBoard Praha, EPAMEDIA - EUROPÄISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GMBH a Slovenská produkčná.

Základní údaje

Název emise JOJ MEDIA HOUSE 2021
Měna emise EUR
Datum emise 07. 12. 2015
Upisovací lhůta do 22. 11. 2016
Celkový objem emise 48 500 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000,- EUR
Emisní kurz pro první den emise 70,47%
Datum splatnosti 07. 12. 2021
Emitent JOJ Media House, a.s.
Administrátor J&T Banka, a.s.
ISIN SK4120011222
Kotace BCPB

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy JOJ Media House 2021 - prospekt PDF
Dluhopisy JOJ Media House 2021 - infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 16.9.2019 99,500 % 100,500 % 0,31 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 16.9.2019 99,500 % 101,500 % 1,41 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 16.9.2019 100,500 % 102,500 % 0,84 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 16.9.2019 103,750 % 104,750 % 2,48 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 16.9.2019 100,000 % 102,000 % 3,80 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 16.9.2019 90,273 % 90,273 % 5,22 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,81 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 16.9.2019 90,641 % 92,641 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 16.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,80 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 16.9.2019 97,750 % 99,750 % 4,09 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 16.9.2019 99,500 % 101,500 % 3,96 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 16.9.2019 101,250 % 103,250 % 3,43 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,67 % CZ0003522419
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 16.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,16 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 16.9.2019 100,000 % 103,000 % 3,02 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 16.9.2019 99,000 % 101,000 % 6,36 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 16.9.2019 98,000 % 102,000 % 6,43 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 8 855 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 16.9.2019 99,000 % 101,000 % 4,69 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 16.9.2019 101,500 % 103,500 % 4,25 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 16.9.2019 102,500 % 105,500 % 3,45 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 16.9.2019 100,500 % 102,500 % 4,37 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 16.9.2019 99,500 % 101,500 % 4,89 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 16.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,89 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 16.9.2019 99,000 % 101,000 % 5,29 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 16.9.2019 101,000 % 103,000 % 4,23 % SK4000015210
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 16.9.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 16.9.2019 71,620 % 73,620 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 16.9.2019 99,000 % 102,000 % 4,89 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat