Navigace

J&T E.F.C. 4,75/21

Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING CZK III, a. s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,75 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 000 000  CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise1 299 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2021. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí jednoho roku od emise.

Charakteristika

Dluhopisy vydává J&T ENERGY FINANCING CZK III, a. s., nově založená společnost, jejíž 100% akcionářem je  kyperská společnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládající osobu akcionáře emitenta je Ing. Patrik Tkáč, který je, kromě jiného, také vrcholným představitelem společnosti J&T Finance Group SE. Hlavní podnikatelskou činností akcionáře emitenta je financování investic do energetických aktiv.

Základní údaje

Název emise J&T E.F.C. 4,75/21
Měna emise CZK
Datum emise 18.10.2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 1 299 000 000 CZK s možností navýšení až na 1 947 000 000  CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úročení 4,75 %
Výplata kupónu Pololetně, vždy 18. 4. a 18. 10.
Datum splatnosti 18.10.2021
ISIN CZ0003519944
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

J&T E.F.C. 4,75/21 - Prospekt PDF
J&T E.F.C. 4,75/21 - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 10.12.2018 99,900 % 100,400 % -24,22 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 10.12.2018 99,750 % 101,750 % 1,79 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 10.12.2018 99,500 % 100,500 % 2,46 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 10.12.2018 98,750 % 100,750 % 2,98 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 10.12.2018 99,000 % 101,000 % 2,89 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 10.12.2018 102,750 % 104,750 % 3,68 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 10.12.2018 101,000 % 103,000 % 3,73 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 10.12.2018 86,500 % 88,500 % 4,49 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 10.12.2018 85,923 % 87,923 % 4,40 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 10.12.2018 99,500 % 101,500 % 3,97 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 10.12.2018 99,750 % 100,750 % 3,77 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 10.12.2018 102,000 % 104,000 % 4,05 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 10.12.2018 99,000 % 101,000 % 4,21 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,55 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 10.12.2018 100,750 % 102,750 % 3,75 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 10.12.2018 100,500 % 102,500 % 3,33 % SK4120013475
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 10.12.2018 103,000 % 107,000 % 3,54 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 10.12.2018 102,500 % 105,500 % 3,66 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 10.12.2018 101,000 % 103,000 % 4,28 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 10.12.2018 99,750 % 101,750 % 4,89 % CZ0000001086
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 10.12.2018 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat