Navigace

Dlhopis JTRE FIN.3 0,00/24

Informace o dluhopisu

JTRE Financing 3, s.r.o. emituje šestileté bezkupónové dluhopisy  s nominální hodnotou jednoho dluhopisu 10 000 CZK. Odhadovaná celková nominální hodnota emise je 2,2 mld CZK s možností navýšení o 50 %. Výnos do splatnosti v době emise je 6,00% p. a. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost JTRE Financing 3, s.r.o.,  která je ze 100% vlastněná mateřskou společností J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Ta ovládá i emitentovu sesterskou společnost Park Side London Limited. 
Skupina JTRE bude prostřednictvím svých dceřiných společností realizovat projekt výstavby rezidenčně administrativní budovy v centru Londýna. Projekt bude tvořit 163 bytových jednotek, 87 000 m2 kancelářsko-obchodních prostor a kulturní zařízení ve třech budovách, které jsou odděleny nad úrovní terénu. Prodejní fáze rezidenčních jednotek bude zahájena v březnu 2021.

Základní údaje


 

Názov emisie JTREF 2025
Mena emisie CZK
Dátum emisie 20. 12. 2018
Upisovacia lehota od 12. 12. 2018 až 1 rok od data emise
Celkový objem emisie 2 220 000 000 CZK s možností navýšení
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 EUR
Emisný kurz 70,469 %
Úročenie 6,00% p. a.
Výplata kupónu Bezkupónový dluhopis
Dátum splatnosti 20. 12. 2024
ISIN CZ0003520793
Kotácia BCPP

Dokumenty ke stažení

Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24 - prospekt PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 14.6.2019 99,000 % 100,000 % 2,99 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 14.6.2019 99,250 % 101,250 % 2,20 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 14.6.2019 99,250 % 101,250 % 2,43 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 14.6.2019 103,750 % 104,750 % 2,99 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 14.6.2019 101,000 % 103,000 % 3,44 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 14.6.2019 88,500 % 89,500 % 5,02 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 14.6.2019 98,000 % 100,000 % 4,80 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 14.6.2019 89,840 % 91,840 % 3,50 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 14.6.2019 99,500 % 101,500 % 3,87 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 14.6.2019 99,000 % 100,000 % 4,00 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 14.6.2019 102,000 % 103,000 % 3,50 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 14.6.2019 103,250 % 104,250 % 3,19 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 14.6.2019 100,250 % 102,250 % 3,80 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 14.6.2019 100,000 % 101,500 % 3,54 % SK4120013475
ROHLIK FIN. 6,60/23 31.1.2023 10 000 CZK 14.6.2019 99,000 % 101,000 % 6,38 % CZ0003521023
BEACH RES. 7,00/23 8.2.2023 150 000 USD 14.6.2019 98,000 % 102,000 % 6,47 % CZ0000001029
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 14.6.2019 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 14.6.2019 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 14.6.2019 102,500 % 104,500 % 4,02 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 14.6.2019 102,500 % 105,500 % 3,51 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 14.6.2019 100,000 % 102,000 % 4,47 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 14.6.2019 99,500 % 101,500 % 4,67 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 14.6.2019 100,000 % 102,000 % 4,78 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 14.6.2019 98,000 % 100,000 % 5,20 % CZ0003520520
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 14.6.2019 105,000 % 107,000 % 3,96 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 14.6.2019 99,000 % 101,000 % 5,31 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 14.6.2019 100,000 % 104,000 % 4,04 % SK4000015210
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 14.6.2019 98,000 % 100,000 % 4,84 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 14.6.2019 70,560 % 72,560 % 6,00 % CZ0003520793
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 14.6.2019 100,000 % 101,000 % 5,11 % CZ0003518649

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Toto sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá dohledu ČNB. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Banka upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách jsou zveřejněny v sekci investiční služby.  

Jak investovat