Navigace

SAZKA GR. 5,20/24

Informace o dluhopisu

SAZKA Group a.s. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,20 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise 6 000 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024, emitent má možnost dluhopisy i částečně splatit nejdříve po uplynutí 2 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost SAZKA Group, a.s., založená s cílem držení, financování a správy podílů v loterijních a herních společnostech Skupiny. Emitenta vlastní společnost KKCG AG, nepřímo ovládaná panem Karlem Komárkem. Skupina SAZKA Group je jednou z největších evropských loterijních a herních skupin. Je jediným akcionářem české loterijní společnosti SAZKA a.s., má významné podíly v Řecku dominantní loterijní společnosti OPAP s působností i na Kypru a téměř 38,16% podíl ve společnosti CASAG, ovládající Österreichische Lotterien. Na Italském trhu je Skupina zastoupena 32,50% podílem na LOTTOITALIA.

Základní údaje

Měna emise CZK
Datum emise 23.09.19
Upisovací lhůta 15.08.20
Celkový objem emise 6 000 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100%
Úročení 5,2% p.a.
Výplata kupónu pololetně, vždy 23. 3. a 23. 9.
Datum splatnosti 23.09.24
ISIN CZ0003522930
Kotace BCPP
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 let 
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

SAZKA GR. 5,20/24 - infolist PDF
SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt PDF
Oznámenie o konaní valného zhromaždenia PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Tolerance rizika Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,000 % -1,37 % CZ0000000856
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,500 % 3,10 % CZ0003522245
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 100,500 % 3,31 % CZ0003516882
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 3,33 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 4,55 % CZ0003520116
J&T EF IV 5,60/22 8.11.2022 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,500 % 4,17 % CZ0003522419
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 100,000 % 101,000 % 3,10 % SK4120013475
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,400 % 100,400 % 4,78 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 101,500 % 4,17 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 102,000 % 104,000 % 2,51 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,44 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,52 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,77 % CZ0000001086
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 102,000 % 5,52 % CZ0003527749
Fidurock 5,60/24 30.1.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,24 % CZ0003520850
NATLAND R. 5,47 /24 27.5.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,28 % CZ0003521643
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,49 % SK4000015210
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,14 % CZ0003522930
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,500 % 100,500 % 4,57 % CZ0003520447
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 80,500 % 82,500 % 6,27 % CZ0003520793
TRIGEMA REF 5,10/25 27.1.2025 50 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 100,000 % 102,000 % 4,42 % CZ0003529554
HEUREKA 5,25/25 14.2.2025 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 101,000 % 103,000 % 4,31 % CZ0003523920
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,99 % CZ0003518649
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,000 % 101,000 % 4,18 % CZ0003524464
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,99 % CZ0003524795
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
SAVARIN 0,00/26 12.1.2026 50 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 73,120 % 75,120 % 7,00 % CZ0000001300
ROHLIK FIN.5,50/26 1.2.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 100,000 % 102,000 % 5,03 % CZ0003529943
FRAT. FUNDS 5,25/26 21.4.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0000001367
ALPHA Q. 5,25/26 22.6.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,24 % CZ0000001375
3MFUND MSI 5,70/26 21.7.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 99,500 % 100,500 % 5,57 % CZ0003533069
JTFG XI. 4,90/26 27.7.2026 3 000 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,500 % 100,500 % 4,84 % CZ0003533077
PALE F.F. 5,75/26 12.10.2026 10 000 CZK 4 / 7
19.10.2021 98,000 % 100,000 % 5,75 % CZ0003534596

zobrazit více

zobrazit méně

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak investovat