Pro firmy | J&T Banka
Navigace

Pro firmy

Bankovní služby

Běžný účet

Bankovní účet vám umožňuje bezpečné ukládání a hlavně snadné používání vlastních financí. U nás je tento účet i vstupní bránou pro další produkty a služby J&T Banky.

Nabízíme veškeré bankovní služby od běžných účtů a na ně navázaných hotovostních i bezhotovostních tuzemských i zahraničních operací přes propracovaný systém vydávání platebních karet, úschovu cenností, účty pro bezpečnou úschovu a administraci cenných papírů, přístup k obchodování s cennými papíry na burzách až po bezpečnostní schránky.

I v případě klasických bankovních produktů máte komfortní volbu – můžete je zřídit a obsluhovat prostřednictvím privátního bankéře anebo je spravovat z pohodlí domova přes ebanking.

Platební karty

Platební karty Mastercard J&T Banky jsou mezinárodní platební karty asociace Mastercard Europe s platností 3 roky, plně akceptované v bankomatech anebo u obchodníků označených logem Mastercard.

Platební karty J&T Banky jsou vydávány s moderní bezkontaktní technologií Mastercard PayPass, díky níž jsou platby rychlejší a pohodlnější. Stačí platební kartu přiložit k bezkontaktnímu POS terminálu a platba do 500 Kč okamžitě proběhne bez nutnosti zadávání PIN kódu. Z bezpečnostních důvodů může být držitel karty při platbě do 500 Kč také výjimečně požádán o zadání PIN kódu a vložení platební karty do POS terminálu. U obchodníků, kteří bezkontaktní technologii u POS terminálu nepodporují, je potřeba vždy vložit platební kartu do POS terminálu a zadat PIN kód.

J&T Banka tyto karty vydává v programech:

  • Mastercard Business - základní platební karta pro všechny typy transakcí,
  • Mastercard Virtuální - základní platební karta pro bezpečné transakce na internetu,
  • Mastercard BusinessGold - prestižní platební karta pro všechny typy transakcí,

Cestovní pojištění J&T Premium

Cestovní pojištění k platební kartě Mastercard BusinessGold. Bylo vytvořeno speciálně pro klienty J&T Banky ve spolupráci s pojišťovnou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, prostřednictvím které ve Slovenské republice podniká Generali Česká pojišťovna a.s. Pojistný program J&T Premium zahrnuje cestovní pojištění pro držitele platební karty. Výhodou pojištění jsou nadstandardní pojistné částky, neomezený počet výjezdů v délce trvání do 45 dní, celosvětové krytí, možnost využití na dovolenou nebo služební cestu, asistenční 24hodinová služba a podobně.

Generali pojistná smlouva PDF
Generali Všeobecné pojistné podmínky PDF
Informace o zpracovávání osobních údajů PDF
Zvláštní pojistné podmínky pro programy cestovního pojištění PDF
Informační dokument o pojistném produktu PDF
Informace k platnosti cestovního pojištění k platebním kartám od pojišťovny Generali v souvislosti se situací na Ukrajině PDF

Bezpečné internetové platby 3D Secure

K zajištění bezpečnosti Vašich internetových plateb disponují naše karty technologií 3D Secure druhé generace. Vedle autorizačního SMS kódu je tak pro potvrzení online plateb třeba zadat unikátní ePIN. Tento identifikační kód je generován automaticky ke každé platební kartě individuálně a neshoduje se s klasickým PIN kódem. Vygenerovaný ePIN kód je viditelný v ePortálu v záložce Karty a v sekci Vlastnosti. Tam si můžete také nastavit zasílání upozornění na transakce prováděné platební kartou formou SMS zprávy nebo e-mailu.

Apple Pay

Plaťte rychle a bezpečně.

Využijte mobilní platby Apple Pay®. Službu společnosti Apple je možné využít nejen na iPhonu, ale také na iPadu, Macu či Apple Watch. Jednoduše přidejte kartu do vašich zařízení a je pak přiložte k bezkontaktnímu terminálu. Službu podporují všechny bezkontaktní terminály v České republice i v zahraničí.

Návod ke službě Google Pay PDF

Google Pay

Využijte mobilní platby Google Pay. Služba, kterou jsme spolu se společnostmi Google a Mastercard zavedli, přináší jednoduchý a bezpečný způsob platby mobilním telefonem. Řadíte-li se k uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android, jednoduše zaplatíte přiložením telefonu ke všem bezkontaktním terminálům v České republice nebo zahraničí.

Běžně dnes telefon používáte prakticky ke všemu. A teď s ním můžete i platit. Stačí přidat platební karty Mastercard a můžete začít nakupovat v obchodech, aplikacích i na internetu.

Přiložíte. Zaplatíte. Hotovo.

Návod ke službě Google Pay PDF

Doporučená pravidla používání platebních karet

Přebíráte-li platební kartu poštovní zásilkou, zkontrolujte si, zdali zásilka nebyla jakýmkoliv způsobem poškozena nebo otevřena. Platební kartu mějte uloženu v pouzdře a chraňte ji před vnějšími vlivy, jako jsou silná magnetická pole či extrémně nízké a vysoké teploty, a před mechanickým poškozením. Kartu uchovávejte vždy na bezpečném místě a nikomu ji nepůjčujte.

PIN a platby či výběry s použitím PIN

PIN si po jeho obdržení zapamatujte a PIN obálku následně nejlépe zničte. Pokud si PIN přesto potřebujete uložit nebo zapsat, tak pouze na zabezpečené místo. Každopádně nikdy jej nezapisujte na platební kartu a nenechávejte jej volně přístupný. Při platbách u obchodníků a výběrech na bankomatech budete vyzváni k zadání PIN. V takovémto případě si při zadání PIN zakryjte klávesnici volnou rukou nebo jiným předmětem.

Výběry hotovosti na bankomatech

Při výběrech hotovostí na bankomatech kontrolujte vstupní otvor pro vložení karty, zdali nenese známky poškození nebo manipulace a zdali odpovídá případnému obrázku na monitoru bankomatu. PIN zadávejte pouze na klávesnici bankomatu a nikoliv na zařízení vstupních dveří samoobslužné zóny, kde je bankomat umístěn. Při transakci se nenechejte nikým vyrušit a v případě vyrušení neznámou osobou, transakci nejdříve dokončete nebo úplně přerušte. Při převzetí bankovek si zkontrolujte jejich počet a nezapomeňte si vyzvednout platební kartu popř. i účtenku o výběru hotovosti. Vše si neprodleně uschovejte. V případě, že bude platební karta z jakéhokoliv důvodu bankomatem zadržena, bez prodlení nás kontaktujte na bezplatné lince +420 800 226 558 nebo na lince +420 221 710 257 v případě volání ze zahraničí.

Platba kartou u obchodních míst

Při placení kartou na terminálu obchodního místa zkontrolujte výši požadované částky k úhradě. PIN zadávejte pouze na přiloženém zařízení k terminálu a zároveň sledujte, zdali obsluha terminálu neodchází s platební kartou do zázemí nebo s ní nemanipuluje nezvyklým způsobem. Na účtence o zaplacení překontrolujte datum, částku a označení obchodního místa. Doklad o zaplacení si uchovejte pro případné reklamace. Po platbě zkontrolujte, zdali vám obsluha terminálu vrátila skutečně vaši kartu.

Platba kartou na Internetu

Při platbě kartou na internetu používejte pouze zabezpečené webové stránky, které rozpoznáte dle ikony zabezpečení ve spodní části prohlížeče. Zabezpečené stránky jsou zobrazovány ikonou zamčeného visacího zámku nebo symbolem neporušeného klíče. Při platbě používejte systém bezpečného placení Mastercard SecureCode popř. u tuzemských obchodníků systém GPE Payment Gateway. Třímístný kód CVC2, který je uveden na zadní straně platební karty vedle podpisového proužku nesdělujte v mailech ani telefonicky. Tento kód je určen pouze pro internetové platby. V případě jakýchkoliv pochybností zvolte jiný způsob úhrady.

Ztráta, odcizení či zneužití platební karty

Při ztrátě, odcizení nebo podezření ze zneužití platební karty nás neprodleně kontaktujte na bezplatné lince +420 800 226 558 nebo na lince +420 221 710 257 v případě volání ze zahraničí. Kartu ihned zablokujeme a tím zamezíme jejímu případnému zneužití.

Reklamace neoprávněně zaúčtovaných transakcí platební kartou

Pokud při pravidelné kontrole výpisu z účtu zjistíte nesrovnalost v zaúčtování transakce platební kartou, neprodleně se spojte s Vaším bankéřem a uvedenou transakci ihned reklamujte. Pokud vlastníte k reklamované transakci dostupné doklady (účtenky, maily) připojte je k reklamaci. Reklamaci můžete podat do 2 měsíců od data transakce.

Kontakt

Důležitá telefonní čísla

Poznamenejte si do mobilu kontaktní telefonní čísla Klientského servisu J&T BANKY a.s.:
Zelená bezplatná linka +420 800 226 558 nebo +420 221 710 257 v případě volby ze zahraničí (nejde o bezplatnou linku).

Správa majetku

Strukturování majetku

Majetek je třeba chránit a zvyšovat jeho hodnotu.

Pečlivé a uvážlivé strukturování majetku je vhodnou cestou k jeho ochraně a růstu.

Tým našich specialistů sestaví spolehlivé plány struktury vašeho majetku, maximalizuje efektivitu správy aktiv, zachová riziko v rozumné míře a optimalizuje daňovou zátěž.

Podstatný je především naprosto individuální přístup, který zohlední veškerá vaše specifika i preference. Prostě vize na míru.

Správa portfolia

Abychom vám dokázali dát správné investiční rady, chceme vás nejdříve dobře poznat.

Vaše finance jsou řízeny našimi profesionálními portfolio manažery, kteří disponují širokými znalostmi, zkušenostmi a informačním a technologickým zabezpečením tak, aby poskytli vašim prostředkům maximální možnou péči a dosáhli cílů, které si společně nastavíte.

Konkrétní investiční strategie je na vás. Můžete zvolit konzervativní roční investiční horizont nebo dynamický tříletý.

Základní parametry služby

Minimální objem investice: 10 milionů korun nebo 400 tisíc EUR
Minimální investiční horizont: 1 rok pro konzervativní a 3 roky pro dynamickou investiční strategii

Financování

Vaše firemní aktivity jsou stejně důležité jako privátní majetek.

Rádi se budeme podílet na jejich financování a pomůžeme vám s podnikatelským projektem.

Poskytujeme projektové financování, překlenovací finanční podporu, syndikovaný úvěr, emisi směnek nebo dluhopisů.

Ať je váš projekt jakkoli složitý či neobvyklý, jsme schopni jej velmi rychle posoudit a nabídnout nejvhodnější způsob financování včetně individuální úrokové míry.

Vklady

Termínované vklady

Termínované vklady

Všechny typy našich bankovních vkladů jsou založeny na vysokém zhodnocení. Je jen na vás, jakou míru jistoty zvolíte.

Klient si může zvolit dobu, na kterou chce mít své prostředky vázané a také měnu, ve které chce investovat (CZK, EUR, USD, GBP, CHF, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK).

Měna Minimální vklad pro založení termínovaného vkladového účtu
CZK, EUR, USD 1 000 000 CZK; stávající klienti, kteří mají nebo měli v J&T Bance investice alespoň ve výši 100 000 CZK nebo vklady alespoň ve výši 1 000 000 CZK, si mohou vklad založit s minimálním vkladem 100 000 CZK
GBP, CHF, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK 3 000 000 CZK (ekvivalent pro cizí měny)
Vklad na 1 den 10 000 000 CZK (ekvivalent pro cizí měny)

 

Aktuální úrokové sazby naleznete v dokumentu níže. Zjistíte je také prostřednictvím svého bankéře nebo se můžete obrátit na Klientské centrum na čísle 800 707 606, kde se Vám naše kolegyně a kolegové budou rádi věnovat ve všední dny v čase od 8 do 20 hodin a o víkendu od 10 do 18 hodin.

Vklady s výpovědní lhůtou

Vklady s výpovědní lhůtou

Vklady s 3měsíční výpovědní lhůtou

Vklad je určen k využití volných finančních prostředků klienta. Jeho zřízení, vedení a zrušení je bez poplatků.

Parametry vkladu:

Vklad s 3 měsíční výpovědní lhůtou
Minimální vklad: 1 000 000 CZK; stávající klienti, kteří mají nebo měli v J&T Bance investice alespoň ve výši 100 000 CZK nebo vklady alespoň ve výši 1 000 000 CZK, si mohou vklad založit s minimálním počátečním vkladem 100 000 CZK, resp. 3 000 EUR
Úroková sazba:
  • CZK: 5,75 % p.a. (zůstatky do 150 mil. CZK), 0,00 % p.a. (zůstatky nad 150 mil. CZK)
  • EUR: 2,00 % p.a.
Výpovědní lhůta: 3 měsíce, začíná běžet dnem doručení výpovědi z vkladu
Možnost vkládat peněžní prostředky na vklad: kdykoli
Režim poplatků: bez poplatků
Úprava úrokových sazeb: Banka si vyhrazuje právo jednostranně měnit výši úrokové sazby. Ode dne účinnosti změny úrokové sazby bude vklad úročen aktuální platnou úrokovou sazbou.
Frekvence připisování úroků: čtvrtletně

Vklady s 33denní výpovědní lhůtou

Vklad je určen k využití volných finančních prostředků klienta. Jeho zřízení, vedení a zrušení je bez poplatků.

Nastavení produktu:

Minimální výše vkladu: 1 000 000 CZK; stávající klienti, kteří mají nebo měli v J&T Bance investice alespoň ve výši 100 000 CZK nebo vklady alespoň ve výši 1 000 000 CZK, si mohou vklad založit s minimálním počátečním vkladem 100 000 CZK, resp. 3 000 EUR
Úroková sazba:
  • CZK: 5,65 % p.a. (zůstatky do 150 mil. CZK), 0,00 % p.a. (zůstatky nad 150 mil. CZK)
  • EUR: 1,50 % p.a.
Výpovědní lhůta: 33 dní, začíná běžet dnem doručení výpovědi z vkladu
Možnost vkládat peněžní prostředky na vklad: kdykoli
Frekvence připisování úroků: měsíčně
Režim poplatků: bez poplatků
Úprava úrokových sazeb: Banka si vyhrazuje právo jednostranně měnit výši úrokové sazby. Ode dne účinnosti změny úrokové sazby bude vklad úročen aktuální platnou úrokovou sazbou.
Vyhlašované úrokové sazby pro Právnické osoby / Fyzické osoby podnikatele - platné od 16. 1. 2023 PDF
Vyhlašované úrokové sazby pro Právnické osoby / Fyzické osoby podnikatele - platné od 6. 3. 2023 PDF

Investice

Investiční příležitosti pro korporátní klienty:

Ať již hledáte atraktivní investiční příležitosti, nebo vás zajímá přímé obchodování na kapitálových trzích, máme pro vás řešení - investování do akcií, fondů, směnečných a dluhopisových programů.