Navigace

Raiffeisen - Russland - Aktien (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Investujepřevážně do akcií a cenných papírů podobných akciím vydávaných podniky, které mají sídlo nebo působí převážně v Rusku. Kromě toho může investovat i do dalších cenných papírů, např. do dluhopisů vydávaných vládami, nadnárodnímiemitenty a/nebo podniky a do nástrojů peněžního trhu, do podílů jiných investičních fondů a také do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Fond jespravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně do derivativních nástrojů a využívat tyto nástrojek zajištění.U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.09. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílůzůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkuppodílů za aktuálně platnou odkupní cenu.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Raiffeisen KAG Raiffeisen - Russland - Aktien (R) Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

AT0000A07FS1

Poslední jednotková cena (k 7.4.2020)

86.4200 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-17,40 % -17,21 % -7,58 % -0,22 % 5,18 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE