Navigace

NN (L) Latin America Equity-X

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných v Latinské Americe (včetně Karibiku) nebo do společností, které mají díky svým aktivitám v tomto regionu silné postavení a široké pole působnosti. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI EM 10/40 Latin America (čistý výnos). Portfolio je primárně postaveno na analýze vybraných společností, v kombinaci s naším výhledem na vývoj států a sektorů. Uvážlivý výběr jednotlivých akcií považujeme za hlavní faktor, který má vliv na růst či pokles jejich cen. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Latin America Equity-X Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0113302664

Poslední jednotková cena (k 27.5.2020)

1605.0800 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
3,18 % -11,12 % -3,10 % -0,28 % -0,28 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE