Navigace

NN (L) Greater China Equity-P Cap USD

Informace o fondu

Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Greater China Equity-P Cap USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0119216801

Poslední jednotková cena (k 20.11.2019)

1351.4600 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky
5,97 % 14,81 % 24,77 % 12,22 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE