PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY - USD

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Itálii. Podfond bude investovat alespoň 75 % do akcií nebo s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi s centrálou v EU.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - ITALIAN EQUITY - USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0132211623

Poslední jednotková cena (k 13.12.2017)

9.2100 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,22 % 8,99 % 31,95 % 5,24 % 6,03 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové parametry pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE