Navigace

Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund - EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA.Tento Podfond používá metody vyvíjené Investičním manažerem od roku 1928 pro investování do diverzifikovaného portfolia pečlivě vybraných cenných papírů vydaných společnostmi, které se nemusí nutně zaměřovat na nadprůměrný růst zisků a tržeb, avšak jejichž cenné papíry odrážejí určitou prémii.Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund - EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0133643469

Poslední jednotková cena (k 20.4.2019)

10.6900 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
4,19 % 8,20 % 20,11 % 12,04 % 13,59 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE