PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY - USD

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Čínské lidové republice a jsou kótované v Čínské lidové republice nebo Hongkongu.Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Pioneer Funds PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY - USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0133656362

Poslední jednotková cena (k 1.2.2018)

20.9900 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
12,25 % 25,69 % 58,30 % 14,55 % 10,56 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové parametry pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE