Amundi Funds II - China Equity - USD

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Čínské lidové republice a jsou kótované v Čínské lidové republice nebo Hongkongu.Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - China Equity - USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0133656362

Poslední jednotková cena (k 22.5.2018)

19.8900 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
4,25 % 3,11 % 32,16 % 4,84 % 10,37 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE