Navigace

NN (L) Global Real Estate-X (EUR)

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje do realitních společností založených, kotovaných nebo obchodovaných na burzách celého světa. To zahrnuje společnosti, jejichž hlavní příjmy nebo činnosti jsou spojeny s nemovitostmi, jejich správou a developerskou činností. Portfolio je diverzifikované napříč zeměmi. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti srovnávacího indexu 10/40 GPR 250 Global Net Index. Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) Global Real Estate-X (EUR) Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0250183208

Poslední jednotková cena (k 27.5.2020)

1206.8900 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
1,98 % -23,31 % -17,71 % -4,19 % -3,58 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE