Navigace

FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje primárně do státních dluhopisů denominovaných v euru a do firemních dluhopisů investičního stupně denominovaných v euru. Výnosnost je poháněna především nastavením pozice křivky výnosů, alokací aktiv, sektorovou alokací a výběrem cenných papírů. S alokací firemních dluhopisů je důraz kladen na bottom-up výběr emitenta a zajištění přiměřené diverzity kvůli asymetrické povaze výnosů. Manažer má flexibilitu investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0251130638

Poslední jednotková cena (k 30.3.2020)

16.5800 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-1,95 % -2,07 % 3,61 % 2,53 % 1,33 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE