Navigace

FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Fond usiluje o maximalizaci celkové návratnosti investice kombinací příjmů z úroků, ocenění kapitálu a příjmů z rozdílů směnných kurzů, a to převážně investicemi do portfolia dluhových cenných papírů s pevnou a/nebo pohyblivou sazbou a do dluhových závazků vydaných vládními a s vládami spojenými emitenty nebo firemními subjekty na celém světě. Fond může investovat do dluhových cenných papírů investičního a neinvestičního stupně. Fond může využívat také různé transakce spojené s měnami a další transakce, zahrnující derivátové nástroje.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton Global Total Return Fund-A(acc)EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0260870661

Poslední jednotková cena (k 24.6.2019)

27.3100 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,22 % 4,12 % 7,69 % 4,88 % 4,36 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE