Navigace

FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje primárně do státních dluhopisů a firemních dluhopisů investičního stupně, denominovaných v americkém dolaru. Výnosnost je poháněna především nastavením pozice křivky výnosů, alokací aktiv, sektorovou alokací a výběrem cenných papírů. S alokací firemních dluhopisů je důraz kladen na bottom-up výběr emitenta, využití celofiremních výzkumných kapacit a zajištění přiměřené diverzity kvůli asymetrické povaze výnosnosti. Manažer má flexibilitu investovat do mimoindexových strategií jako prostředku dodávání výkonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0261947682

Poslední jednotková cena (k 30.3.2020)

17.7200 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-0,62 % 3,99 % 10,24 % 5,26 % 3,43 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE