Navigace

FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD

Informace o fondu

Popis fondu
Nick Price se zaměřuje na investice do vysoce kvalitních, atraktivně oceněných společností schopných trvale udržitelných výnosů. Nick preferuje společnosti se silnou pozicí na trhu a konkurenčními výhodami, protože jsou obvykle schopné přinášet atraktivní výnosy napříč ekonomickým cyklem. Také upřednostňuje společnosti s nadprůměrnou výnosností aktiv a s vysokou mírou kapitalizace v bilanci. Tyto společnosti jsou obvykle schopny financovat vnitřní růst bez rozmělnění současných výnosů akcionářů emisí nových akcií.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0261950470

Poslední jednotková cena (k 13.11.2018)

15.8500 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-3,12 % -21,26 % -18,72 % 3,51 % 1,37 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE