Navigace

FF - Global Infrastructure Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Aditya Shivram je zastáncem bottom-up přístupu a obvykle preferuje společnosti se zvyšujícími se výnosy, které nejsou reflektovány v jejich ocenění. Dává přednost relativně stabilním podnikům s dobrou tvorbou cash flow. Při posuzování potenciálních výnosů aplikuje Aditya výhody z rozdílů makroekonomických ukazatelů při současném hodnocení klíčových trhů společnosti a aktivním přezkoumávání předpokladů. Portfolio se soustředí na vysoce nadstandardní investice, přičemž počet držených akcií závisí na jeho přesvědčení o dané perspektivě.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Infrastructure Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0261951957

Poslední jednotková cena (k 15.7.2019)

19.1100 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
2,19 % 7,78 % 13,21 % 0,74 % 4,34 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE