Navigace

FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Fabio Ricelli je investor se zaměřením na růst, který spravuje svůj fond výlučně bottom-up přístupem. Investuje do evropských společností obchodujících pod svou vnitřní hodnotou a zaměřuje se na ty, jejichž dlouhodobý růstový potenciál není trhem cenově zohledněn. Fabio spíše než na cyklické faktory klade důraz na strukturální faktory růstu a koncentruje se na proměnné závislé na společnosti, namísto proměnných závislých na externích faktorech. Vždy bere v úvahu dlouhodobou investiční perspektivu a obrat jeho portfolia je obvykle nízký.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0261959422

Poslední jednotková cena (k 7.4.2020)

25.6300 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-10,10 % -4,58 % -1,19 % 6,67 % 6,00 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE