FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)EUR-H1

Informace o fondu

Popis fondu
Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu investicemi do majetkových cenných papírů společností s hlavním sídlem v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (včetně Hongkongu a Taiwanu) (BRIC), a dále do akcií společností, jejichž hlavní část příjmů či zisků je tvořena v zemích BRIC, případně tyto společnosti v těchto zemích mají hlavní část svých aktiv.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-Templeton BRIC Fund-A(acc)EUR-H1 Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0316493401

Poslední jednotková cena (k 15.8.2018)

10.8100 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-3,91 % -15,61 % 1,22 % 9,86 % 3,55 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE