Navigace

Amundi Funds II - Russian Equity - EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Tento Podfond usiluje o zhodnocení kapitálu ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do portfolia akcií a s akciemi spojených nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Rusku. Úplné investiční cíle naleznete v Prospektu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
AMUNDI FUNDS II Amundi Funds II - Russian Equity - EUR Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

6 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0346424434

Poslední jednotková cena (k 15.6.2019)

61.4100 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky
7,66 % 19,59 % 25,33 % 17,92 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE