Navigace

NN (L) US Factor Credit-X Cap USD

Informace o fondu

Investiční společnost Název fondu Typ fondu
NN (L) SICAV NN (L) US Factor Credit-X Cap USD Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0546914838

Poslední jednotková cena (k 30.3.2020)

1238.2600 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky
-7,61 % -2,80 % 4,56 % 2,54 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE