Navigace

FF - China Consumer Fund A-ACC-USD

Informace o fondu

Popis fondu
Raymond Ma vybírá akcie na základě fundamentálního bottom-up výzkumu. Upřednostňuje společnosti s nadprůměrným růstem, značným tržním podílem a velkou cenovou silou. Je přesvědčen, že tyto faktory stojí za výborným postavením na trhu. Raymond také zvažuje speciální situace jako obrat ve vývoji společností, sloučení a akvizice. Usiluje o kontrolu rizik kladením důrazu na oceňování a vyhnutí se společnostem s neudržitelnými obchodními modely. Raymond používá tvorbu volného cash flow a sílu rozvahy k posouzení ocenění, jako je ukazatel poměru ceny akcie k účetní hodnotě nebo poměr P/E.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - China Consumer Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0594300179

Poslední jednotková cena (k 12.11.2018)

16.5000 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
-2,83 % -23,26 % -19,39 % 5,75 % 5,17 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE