Navigace

FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Fond investuje primárně do v renminbi (RMB) denominovaných firemních dluhopisů investičního stupně. Fond je spravován podle aktivní filozofie a přístupu k investování s pevným výnosem společnosti Fidelity. Je týmově zaměřený, ale vedený manažerem fondu, aby vytvářel atraktivní výnosnost přizpůsobenou riziku prostřednictvím kombinace různých, diverzifikovaných investičních pozic podle vlastního fundamentálního výzkumu dluhopisů, kvantitativního modelování a specializovaných obchodníků.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU0740036131

Poslední jednotková cena (k 24.6.2019)

13.3900 EUR

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,07 % 5,93 % 3,40 % 2,13 % 5,88 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE