Navigace

FF - Greater China Fund A-ACC-USD

Informace o fondu

Popis fondu
Raymond Ma vybírá akcie na základě fundamentálního bottom-up výzkumu. Upřednostňuje společnosti s nadprůměrným růstem, značným tržním podílem a velkou cenovou silou. Je přesvědčen, že tyto faktory stojí za výborným postavením na trhu. Raymond také zvažuje speciální situace jako obrat ve vývoji společností, sloučení a akvizice. Usiluje o kontrolu rizik kladením důrazu na oceňování a vyhnutí se společnostem s neudržitelnými obchodními modely. Raymond používá tvorbu volného cash flow a sílu rozvahy k posouzení ocenění, jako je ukazatel poměru ceny akcie k účetní hodnotě nebo poměr P/E.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Greater China Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU1224710126

Poslední jednotková cena (k 22.10.2018)

10.8000 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky
-10,37 % -15,76 % -11,18 % 8,82 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE