Navigace

J&T HIGH YIELD II FUND CZK TŘÍDA A

Proč J&T High Yield II?

J&T HIGH YIELD II investuje především do nástrojů peněžního trhu s bonitou nižší než investičního stupně nebo bez ratingu od mezinárodních agentur. Fond je zaměřen zejména na krátkodobé podnikové směnky a jiné dluhové cenné papíry.

 Marek Ševčík

Marek Ševčík

Portfolio manager:

"Trhy se pomalu přesouvají od sledování pandemické situace k následkům, které s sebou přinesla nápravná opatření. V září jsme zařadili do fondu dluhopis PEMEX a dluhopis Alphaquest 4,5% / 2021 jsme nahradili bondem 5,25% / 2026 stejného emitenta. Modifikovaná durace stoupla na 2,4, výnos do splatnosti portfolia stoupl na 4,6%."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 19.11.2021

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.10.2021

JTFIGR4 3/4 10/14/24 9,70 %
AQUIFI 5 09/14/23 7,22 %
JTSECS 4.6 03/06/24 6,84 %
EPHFIN 4 1/2 03/17/2 4,91 %
TMRSK 4.4 10/10/24 4,64 %

Výkonnost fondu

k datu 19.11.2021

1 měsíc 0,27 %
3 měsíce 0,20 %
6 měsíců 1,24 %
1 rok 3,87 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4,21 %
k min. IH (p.a.) 3,87 %

Informace o fondu

Charakteristika

Dluhopisový fond investující primárně do podnikových dluhopisů, jejichž aranžérem je J&T Banka. Jádro fondu je doplněno o zahraniční investiční příležitosti, kde fond využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti s cílem dosahovat zajímavý a predikovatelný výnos při nízké míře kolísání investic. Fond nabízí investorům možnosti investovat v korunách, eurech i dolarech a pro každou měnu volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda je vyplácena pololetně a dividendové třídy vyplácí celý dosažený výnos.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 1 rok
Typ fondu alternativní investiční fond pro veřejnost založený podle maltské legislativy
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti 19.8.2013
Vlastní kapitál celkem 685 158 063,00 Kč
Aktuální hodnota PL 140,23 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,21 %
Min. vstupní investice 10 EUR (ekvivalent Kč)
Poplatek za správu 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty jednou týdně

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu 垝鰠屆

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2248 6,73 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5844 -4,87 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5457 4,46 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4095 3,80 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5051 2,97 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky Data nejsou k dispozici CZK 129.68 3,50 % p.a. 19.11.2021
J&T High Yield II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 1 rok Data nejsou k dispozici CZK 140.23 4,21 % p.a. 19.11.2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2707 3,31 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3709 4,38 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.4028 4,70 % p.a. 20.11 - 24.11. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2005 7,51 % p.a. 19.11.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4467 14,07 % p.a. 19.11.2021