Obchodování s cennými papíry | J&T Banka
Navigace

Obchodování s cennými papíry

Zprostředkujeme pro vás přístup na domácí i zahraniční trhy.

Zajišťujeme obchody

Jsme aktivním obchodníkem s cennými papíry. Zprostředkováváme přístup na domácí i zahraniční trhy a zabezpečíme pro vás burzovní i mimoburzovní obchody.

Prostřednictvím globálních partnerů jsme napojeni na všechny hlavní světové trhy a působíme jako významný manažer a upisovatel emisí a cenných papírů. Kromě akcíí obchodujeme aktivně s dluhopisy, certifikáty, měnami a finančními deriváty.

Pro klienty zajišťujeme zejména tyto obchody:

 • Akcie - denní trading na burzách v Evropě, Severní Americe a v Asii.
 • Dluhopisy - podnikové, státní i komunální, buď z vlastního účtu nebo zprostředkujeme od kteréhokoli z významných obchodníků.
 • Fondy - v nabídce několik tisíc aktivně spravovaných fondů pro drobné i profesionální investory, ale také Exchange traded funds obchodovány na burzách v Evropě av USA.
 • Zlato a komodity - fyzické zlato ve formě investičních zlatých odlitků, stejně tak ostatní komodity ve formě certifikát nebo ETF.
 • Měny - všechny hlavní světové měny včetně zajišťovacích derivátů.

CashPooling

Popis produktu

 • Multicurrency CashPooling spočívá v zápočtu kreditních a debetních zůstatků na obchodnických účtech klienta v různých měnách a výpočtu celkového poplatku za tuto službu - poplatku za CashPooling.
 • CashPooling pokrývá účty ve všech měnách, vedených v našem obchodním systému.
 • Výpočet poplatku zohledňuje nejen aktuální stav zůstatků na klientových účtech, ale též aktuální rozdíly v tržním úročení jednotlivých měn.
 • Služba přispívá k lepšímu komfortu při obchodování a větší flexibilitě při volbě investičních příležitostí. Klientovi umožňujeme optimalizovat náklady na měnové zajištění jeho portfolia.

Jak to funguje?

 • Služba je určena pro všechny klienty, kteří používají obchodování na úvěr a mají v J&T Bance otevřeny obchodnické účty minimálně ve dvou měnách.
 • Služba je poskytována na základě samostatné dohody o službě CashPooling.
 • Na denní bázi dochází k vyčíslení objemu zůstatků na všech cizoměnových obchodnických účtech Klienta.
 • Prostředky jsou kurzem ČNB přepočteny do Základní měny - CZK.
 • Podle debetních a kreditních zůstatků se stanoví vážený průměr debetní a kreditní sazby. Z toho vyplývající úroky se vzájemně započtou.
 • Zápočet kreditních a debetních zůstatků je založen na „pro rata“ principu, tedy: ty měny, kde je kreditní zůstatek, kryjí debetní zůstatek (zůstatky) ve stejném poměru.
 • Poplatek za CashPooling je aplikován na tu část debetních zůstatků v kterékoli měně, které jsou kryty kreditními zůstatky na účtech klienta v jiných měnách.
 • Debetní poplatek je aplikován na tu část zůstatků, které nejsou kryty kreditními zůstatky na účtech klienta v jiných měnách.
 • CashPooling optimalizuje úrokové a měnové pozice klienta (úspora na debetních úrocích) bez toho, aby klient musel provádět převody a měnové konverze zůstatků mezi svými účty v různých měnách.
Algoritmus CashPoolingu PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 17. 1. 2022) PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 24. 1. 2022) PDF

Tým expertů J&T Banky

Máme k dispozici tým profesionálních traderů a makléřů, který je připraven poskytnout vám své know-how.

 • Poradenství pro klienty
 • Aktuální dění na finančních trzích
 • Analytické pokrytí nejobchodovanějších titulů
 • Názory na aktuální ekonomický a politický vývoj
 • Stanovení hodnoty aktiv na požádání klienta
 • Názory na akcie, dluhopisy, komodity a měny

Jsme otevřeni i těm nejnáročnějším typům klientů a jejich investičním nápadům. Jsme součástí silné finanční Skupiny J&T, která patří mezi největší investory ve Střední Evropě.

W-8BEN/W-8BEN-E

Vzhledem ke zvyšujícím se legislativním nárokům spojeným s poskytováním bankovních a investičních služeb žádáme klienty obchodující s americkými cennými papíry o dodání daňového formuláře.

Jedná se o prohlášení, kterým stvrzujete svůj daňový status. V případě neamerických subjektů s českým nebo slovenským daňovým domicilem, se na příjmy z US cenných papírů aplikuje 15% srážková daň. Na příjmy amerických subjektů se uplatní 30% srážková daň. Vyplněním formuláře Vás Banka zařadí do příslušné daňové skupiny pro účely uplatnění výhod plynoucích z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Platnost formuláře jsou 3 kalendářní roky, pokud na Vaší straně nedojde ke změně osobních údajů.

V případě zájmu o investování do amerických cenných papírů žádáme o dodání příslušného formuláře: W-8BEN (fyzické osoby), W-8BEN-E (právnické osoby) či W-9 (američtí daňoví rezidenti).

Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář posílejte prosím na tuto e-mailovou adresu: w8ben@jtbank.cz, případně Vašemu bankéři/makléři.

Formuláře k vyplnění:

Vzorově vyplněný formulář W-8BEN PDF
Návod na vyplnění formulářů W-8BEN PDF

Upozorňujeme, že bez platného formuláře Vám banka neumožní americké cenné papíry nakoupit.

Upozornění: Jste-li zahraničním daňovým rezidentem země, která uzavřela s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, žádáme o dodání originálního dokumentu. Jste-li zahraničním rezidentem země, která neuzavřela s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, doložení formuláře na sazbu daně nemá vliv. Konkrétní situaci vždy doporučujeme konzultovat s právním nebo daňovým poradcem.