Navigace

W-8BEN/W-8BEN-E

Vzhledem ke zvyšujícím se legislativním nárokům spojeným s poskytováním bankovních a investičních služeb žádáme klienty obchodující s americkými cennými papíry o dodání daňového formuláře.

Jedná se o prohlášení, kterým stvrzujete svůj daňový status. V případě neamerických subjektů s českým nebo slovenským daňovým domicilem, se na příjmy z US cenných papírů aplikuje 15% srážková daň. Na příjmy amerických subjektů se uplatní 30% srážková daň. Vyplněním formuláře Vás Banka zařadí do příslušné daňové skupiny pro účely uplatnění výhod plynoucích z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Platnost formuláře jsou 3 kalendářní roky, pokud na Vaší straně nedojde ke změně osobních údajů.

V případě zájmu o investování do amerických cenných papírů žádáme o dodání příslušného formuláře: W-8BEN (fyzické osoby), W-8BEN-E (právnické osoby) či W-9 (američtí daňoví rezidenti).

Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář posílejte prosím na tuto e-mailovou adresu: w8ben@jtbank.cz, případně Vašemu bankéři/makléři.

Formuláře k vyplnění:

Vzorově vyplněný formulář W-8BEN PDF
Návod na vyplnění formulářů W-8BEN PDF

Upozorňujeme, že bez platného formuláře Vám banka neumožní americké cenné papíry nakoupit.

Upozornění: Jste-li zahraničním daňovým rezidentem země, která uzavřela s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, žádáme o dodání originálního dokumentu. Jste-li zahraničním rezidentem země, která neuzavřela s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, doložení formuláře na sazbu daně nemá vliv. Konkrétní situaci vždy doporučujeme konzultovat s právním nebo daňovým poradcem.