Formuláře | J&T Banka
Navigace

Formuláře

Pokud obchodujete s americkými cennými papíry, budeme od vás potřebovat daňový formulář, ve kterém uvedete, v jaké zemi platíte své daně. Máte-li český nebo slovenský daňový dominicil, daní se příjmy z amerických cenných papírů 15% srážkovou daní. Na příjmy amerických subjektů se vztahuje 30% srážková daň. Platnost formuláře jsou 3 roky, pokud u vás nedojde ke změně osobních údajů. Vyplněním formuláře vás zařadíme do příslušné daňové skupiny, abyste mohli uplatnit výhody plynoucí z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Vyplněný a vlastnoručně podepsaný formulář posílejte prosím na tuto e-mailovou adresu: w8ben@jtbank.cz, popř. jej předejte svému bankéři/makléři.

Vzorově vyplněný formulář W-8BEN PDF
Návod na vyplnění formulářů W-8BEN PDF

Bez platného formuláře vám neumožníme americké cenné papíry nakoupit. Konkrétní situaci vždy doporučujeme konzultovat s právním nebo daňovým poradcem. Pokud jste zahraničním daňovým rezidentem země, která uzavřela s USA smlouvu o zamezení dvojího zdanění, prosíme vás o zaslání originálního dokumentu.