Navigace

Do Rudolfina na Chapmany! - Rozhovor s kurátorem výstavy Otto M. Urbanem

Až do 5. ledna můžete v pražské Galerii Rudolfinum navštívit výstavu bratří Chapmanů. Pro klienty J&T Banky jsou k dispozici volné vstupenky.

Bratry Jakea a Dinose Chapmanovi lze bez nadsázky označit za uznávané a zárověň provokativní a kontroverzní umělce. Jejich pražská výstava s názvem „The Blind Leading the Blind“ tak nabízí výjimečný zážitek. Ve své tvorbě využívají širokou škálu technik a upozorňují na současný kritický stav společnosti a morálky.  Na tematicky bohaté výstavě jsou k vidění obrazy, instalace a skulptury tohoto originálního tvůrčího dua. Jedinečnost pražské exhibice spočívá mimo jiné v tom, že na ní máte možnost vidět především díla doposud málo vystavovaná nebo dokonce úplně nová.

Rozhovor s kurátorem výstavy Otto M. Urbanem

Jak složité bylo přivézt do Prahy dílo bratří Chapmanů?

Uspořádat výstavu Jakea a Dinose Chapmanových příliš obtížné nebylo, protože Galerie Rudolfinum má mezinárodní renomé a v předcházejících letech uspořádala řadu výstav významných postav současného světového umění. Ostatně jejich tvorba se v Rudolfinu už dvakrát objevila, na výstavách Decadence Now! Za hranicí krajnosti (2010) a Beyond Reality (2012). První úvahy o výstavě byly už na přelomu let 2011 a 2012. V té době jsme oslovili londýnskou galerii White Cube, které umělce zastupuje. V červnu 2012 přijeli oba bratři na krátkou návštěvu Prahy, aby se podívali na výstavní prostory Galerie Rudolfinum. Od té doby probíhaly intenzivní práce na konkrétních přípravách výstavy.

Co vy osobně oceňujete v jejich tvorbě a proč? Čemu by měl návštěvník – laik věnovat pozornost, co třeba není úplně patrné na první pohled?

Výtvarné objekty, které bratři Chapmanové tvoří, pozoruhodným způsobem reflektují dobu svého vzniku. Ne ve smyslu pomíjivé časovosti, ale oni naopak svou dobu vizuálně výrazně spolu definují. JDC vytvořili do té doby neviděné obrazy, které však latentně putovaly lidským podvědomím po staletí či ještě déle. Takové spojení tematické a myšlenkové obecnosti s tím nejživějším a nejaktuálnějším úhlem pohledu vytvářejí kombinaci, která je z hlediska historie umění jednou ze základních podmínek velkého tvůrčího a uměleckého výkonu. Velká umělecká díla vždy reflektují svou dobu, často chtějí být důležitou a slyšitelnou součástí širšího uměleckého a společenského diskurzu.

Některá jejich díla jsou nicméně velmi intenzivní až brutální. Zvykli si už podle vás Češi na to, že umění nerovná se jen krása a líbivost a naučili se ho chápat?

Pojem krásy je velice relativní a silně individuální. Vnímat krásu není něco automatického. Bratři Champanové vytvářejí svou vlastní mytologii, zabydlenou osobitými tvory a bytostmi. Jejich svět – ChapmanWorld – je světem s vlastními příběhy, které přetvářejí a recyklují lidskou zkušenost a naivitu, nepoučitelnost i banální hloupost. Nijak však nemoralizují, nemají mesiášské ambice reálný svět měnit či jinak mentorovat.