Navigace

Veřejná nabídka převzetí akcií skupiny Pivovary Lobkowicz Group

Dnešního dne byl uveřejněn nabídkový dokument pro povinnou nabídku převzetí akcií společnosti Pivovary Lobkowicz Group a.s. (PLG).

Navrhovatelem je společnost Lapasan s.r.o., která se dne 14.9.2015 stala většinovým (79,4 %) vlastníkem PLG. Závaznost nabídky převzetí akcií PLG za cenu 208 Kč za jednu akcii končí 15. ledna 2016. Minoritní akcionáři tak mají na základě nabídky převzetí možnost, nikoli však povinnost, za uvedenou cenu společnosti Lapasan své akcie prodat.

J&T Banka je agentem pro vypořádání povinné nabídky převzetí. Ve své roli shromažďuje od akcionářů akceptace nabídky, vypořádává převody akcií a vyplácí akcionářům protiplnění za převedené akcie. Podrobnosti o nabídce převzetí včetně podmínek pro její využití naleznete na webových stránkách: www.lapasan.net