Navigace

Tipy na výstavy březen

Březen 2016

Praha

220. výročí Národní galerie v Praze: Velkorysost. Umění obdarovat

Národní galerie v Praze

Místo: Národní galerie v Praze
Termín: 5/2/2016 — 3/7/2016


V letošním roce slaví Národní galerie zajímavé výročí a připomíná si ho hned několika akcemi. Jednou z nich je přehlídka děl, které získala jako dary od dárců, sběratelů či podporovatelů. Inspirativní nejen pro majitele sbírek a sběratele umění.


Řada muzeí odvozuje svůj původ od daru či aktu štědrosti a šlechetnosti a nejinak je tomu i v případě Národní galerie v Praze. Její základy byly položeny roku 1796 velkorysým gestem Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, jejíž členové z řad vlastenecké aristokracie a osvícených intelektuálů si vytkli za cíl pozvednout „pokleslý umělecký vkus“ místního obyvatelstva. Také v následujících obdobích hrály v historii Národní galerie zásadní roli štědrost a velkorysost, jež byly vlastní i dalším zakladatelským osobnostem, jako byli Vojtěch Lanna, Vincenc Kramář nebo Lubor Hájek.

 

Karel Malich

Musem Kampa

Termín: 9. 2. 2016 - 31. 5. 2016
Místo: Museum Kampa

 

Nedávno objevený reliéf umělce Karla Malicha, který vytvořil pro jídelnu vysokoškolských kolejí v Plzni-Lochotíně v letech 1978–1980 je možné vidět v pražském museu na Kampě. Zajímavé dílo s možná ještě zajímavějším příběhem.


Unikátní dílo tohoto významného českého malíře a sochaře, které bylo až do loňského jara ukryté v prostorách plzeňských vysokoškolských kolejí, bude v Museu Kampa k vidění od 9. února do 31. května 2016.
Plzeňský reliéf bude vystaven společně s Černobílou plastikou (1964–1965), která reprezentovala Malicha na výstavě sochařů dvaceti národů, která se konala v newyorském Guggenheimově muzeu v roce 1967. Návštěvníci budou mít současně jedinečnou příležitost zhlédnout také průřez Malichovy práce z období 2010 až 2015.

 

Ladislava Gažiová: OBLAK V KALHOTÁCH

Galerie Jelení

Místo: Galerie Jelení
Termín: 24/2/2016 — 13/3/2016


Umělkyně Ladislava Gažiová je dlouhodobě respektovanou malířkou mladší generace. Její práce se objevují v novém prostoru Galerie jelení v Holešovicích.

 

Plzeň


Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

Západočeská galerie v Plzni 

Místo: Západočeská galerie v Plzni
Termín: 26/2/2016 — 22/5/2016

 

V dílech Mikoláše Alše, Julia Mařáka, Antonína Mánesa, Josefa Navrátila, Jaroslava Panušky a v řadě působivých dobových dokumentů, fotografií a grafik, se promítají způsoby, jakými se společnost i umělci potýkali s nečekaným ohrožováním bezpečí a jistoty. Zajímavé téma, které stojí za vaši pozornost.


Výstava konfrontuje obraz bouře jako metafory strachu nebo ohrožení v krajinomalbě 19. století s živlem ohně a přitažlivou silou jeho plamenů v námětech pozorování katastrofy jako atrakce. Obraz nečekané síly vody, reálné katastrofy povodně (nebo požáru), se pak střetává s paralelní proměnou alegorie živlů. Změna obrazu zde závisí na vývoji formujícího se pojišťovnictví a ochrany právě proti nim.

 

Cheb


Na dosah. Současné umění z Drážďan

Galerie výtvarného umění v Chebu

Místo: Galerie výtvarného umění v Chebu
Termín: 14/1/2016 — 27/3/2016

 

Výstava představí šestici autorů generace dnešních třicátníků působících v Drážďanech. Zahajuje tím sérii výstav, které by v průběhu několika příštích let měla zmapovat současné umění v menších uměleckých centrech nedaleko našich hranic.