Navigace

Tipy na výstavy červenec

Červenec 2016

Praha

Neklidná figura – Exprese v českém sochařství 1880–1914

GHMP

Termín: 4/5/2016 – 25/9/2016
Místo: Městská knihovna, 2. patro

 

Výstava mapuje období, kdy se české umění začalo vyrovnávat tehdejšímu evropskému standartu. Umělci, kteří jsou na výstavě zastoupeni svými díly, se řadí mezi nejvýznamnější české umělce 20. století.

V období od 80. let 19. století až do 1. světové války dosáhlo české figurální sochařství vysoké umělecké úrovně, zcela srovnatelné s moderní evropskou tvorbou. Připravovaná výstava sleduje toto historické dění v charakteristických ukázkách z díla jeho předních představitelů. Dynamický umělecký vývoj otevřel Josef Václav Myslbek a rozvinul se díky příslušníkům mladších generací – Františku Bílkovi, Stanislavu Suchardovi, Josefu Mařatkovi, Quidu Kociánovi, Bohumilu Kafkovi, Ladislavu Šalounovi, Janu Štursovi a mnoha dalším.

 

SPORTU ZDAR!

Centrum současného umění DOX


Místo: Centrum současného umění DOX
Termín: 24/6/2016 — 10/10/2016

Vystavující umělci :
Pavel Brázda, Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Alena Čermáková, David Černý, Jindřich Červenák & Radek Macke, Jiří David, Stanislav Diviš, Tomáš Džadoň & Diego Valentino, Rudolf Fila, Zdeněk Filip, Roman Franta, Radim Hanke a další.


Sportovní tematice se, možná trochu překvapivě, věnuje celá řada významných výtvarných českých umělců. Díla pochází od umělců více generací: od Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jiřího Koláře přes Michaela Rittsteina, Jaroslava Rónu až po Františka Skálu či Krištofa Kinteru.

Výstavní projekt SPORTU ZDAR!, který Centrum DOX uvede jako svoji hlavní výstavu letní sezóny 2016, představí na ploše 1230 m2 díla a projekty šedesáti současných českých umělců, která odrážejí vztah umění a sportu od roku 1945 do současnosti.

 


Brno


27. Bienále Brno

Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum


Místo: Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum
Termín: 16/6/2016 — 30/10/2016

Mezinárodní přehlídka Bienále Brno představuj výběr prací z celého světa vytvořených v posledních čtyřech letech. Mimořádná událost nejen pro zájemce o grafickou práci.

Přehlídka bude zaměřena na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory - edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce - tedy ukázky jednotného přístupu zahrnující spektrum aplikací, médií či technik. Záměrem je představit reprezentativní výběr projektů v celé jejich šíři a umožnit tak návštěvníkům bienále hlubší vhled do profese grafického designéra. Jednorázové projekty či solitéry nebudou součástí mezinárodní přehlídky 27. ročníku Bienále Brno.

  


Ostrava


Roman Štětina a Miroslav Buriánek: Návod k použití Jiřího Koláře

PLATOMísto: PLATO
Termín: 23/6/2016, 10:00 — 18/9/2016

Výstava Návod k použití Jiřího Koláře je Štětinovým laureátským projektem, který vznikl v produkci galerie PLATO a Společnosti Jindřicha Chalupeckého.


Základem instalace je filmový záznam, jakési „making-of“ rozhlasového zpracování Kolářovy básnické sbírky Návod k upotřebení (1965, první vydání 1969) s využitím pěti členů Divadelní společnosti KLAS.
Více než dvouhodinový film a instalace reflektují skryté, posluchači nepřístupné zázemí rozhlasové tvorby.