Navigace

Tipy na výstavy srpen

Srpen 2017

Liberec

Giacometti - Picasso - Chirico. Sbírka Helmuta Klewana

Oblastní galerie Liberec

Místo: Oblastní galerie Liberec
Termín: 13/7/2017 — 1/10/2017

 

Vystavující: Alberto Giacometti, Giorgio de ChiricoPablo, Pablo Picasso a další.

Helmut Klewan je někdejší mnichovský galerista, který shromáždil unikátní kolekci několika set uměleckých děl významných osobností evropského výtvarného umění 20. století. Vidět je teď můžete v liberecké galerii.

Na výstavě najdete více než 150 uměleckých děl od 60 autorů ze soukromé sbírky Helmuta Klewana. Jeho sbírka zahrnuje výjimečná díla klasické moderny a v jejím rámci také významný soubor rakouského poválečného umění. Ve sbírce jsou zastoupeny obrazy, grafiky a sochy Alberta Giacomettiho, Pabla Picassa, Giorgio de Chirica, Kurta Schwitterse a mnoha dalších světově známých umělců.

 

Roudnice nad Labem

Jan Štursa / Dar nebes a země

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Místo: Roudnice nad Labem
Termín: 29/6/2017 — 10/9/2017

 

Výstava sochaře Jana Štursy probíhá po celé léto v Roudnické galerii. Na výstavě se vedle Štursových prací představí i unikátní fotografie jeho soch od Tibora Hontyho z archivu Národní galerie.

Návštěvníci se setkají se stěžejními díly reflektujícími dobové nálady od melancholie přelomu století s ozvuky secese, přes vitalismus a okouzlení Gauguinovým primitivismem, traumatizující prožitky první světové války i oslavu nabyté svobody a vzniku samostatné Československé republiky až po krutou osobní tragédii vedoucí k sochařovu dobrovolnému odchodu ze života. Budou tu zastoupeny sochy reprezentující všechny důležité etapy tvorby od rané Písně z hor (1904) až po Raněného (1921) ztělesňujícího nadčasový hold lidské oběti za humanistické ideály.

 

Plzeň

Otto Gutfreund. Od kresby k soše

Západočeská galerie v Plzni

Místo: Západočeská galerie v Plzni
Termín: 23/6/2017 — 17/9/2017

 

Výstava v Západočeské galerii je rozdělena na dvě části: první tvoří období Gutfreundovi tvorby do 1. světové války a druhou pak práce z dvacátých let. Výjimečný sochař si pořád říká o naši pozornost.

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století a jeho cesta k moderní soše je výjimečná svou originalitou a důsledností. Je označován jako kubista, ale toto zařazení je třeba chápat velmi volně. Neměl totiž žádný konkrétní předobraz jako např. čeští kubističtí malíři, postupoval samostatně, s oporou v dobové filozofii, výtvarných koncepcích i úctě k tradici.

 

Litomyšl

Stanislav Kolíbal, Vlasta Prachatická, Markéta Prachatická:ILUSTRACE A PORTRÉTY

Galerie Miroslava Kubíka

Místo: Galerie Miroslava Kubíka
Termín: 17/6/2017 — 2/9/2017

 

V instalaci umělce Stanislava Kolíbala se objevují jak jeho vlastní práce, tak díla nepřehlédnutelné ilustrátorky Vlasty Prachatické a také Markéty Prachatické. Zajímavá výstava probíhá v Litomyšli.