Navigace

ČR - Vysoký růst ve 3Q opět táhly všechny složky poptávky

HDP – 3Q /17

Česká ekonomika měřená HDP ve třetím čtvrtletí dál zrychlovala, když se vůči předchozímu čtvrtletí zvedla o 0,5 % q/q a meziroční růst se zvýšil na 5,0 % r/r (4,7 % v 2Q). Statistický úřad potvrdil svůj předběžný odhad z 14. listopadu. 

Meziroční růst HDP ve 3Q byl opět téměř rovnoměrně rozložen mezi všechny složky poptávky. Vedle tradiční spotřeby domácností (příspěvek k růstu 1,5 p.b.) dál rostly i fixní investice (příspěvek 1,6 p.b.), vše doplnil export (příspěvek 1,5 p.b.). 

Tempo růstu spotřeby domácností (+0,9 % q/q; 4,4 % r/r) se letos dostalo na úrovně, které naposledy dosahovalo na přelomu 2006/2007. Rekordně nízká nezaměstnanost, zrychlující nárůst platů a růst úvěrů se odráží ve vyšších útratách domácností. Dle statistického úřadu výdaje rostly ve všech položkách rodinných rozpočtů. 

Nejen spotřební, ale i investiční poptávky si ve 3Q udržely vysoké tempo. Po velkém skoku ve 2Q nedošlo ke korekci a fixní investice (0,0 % q/q; 7,5 % r/r)  ve 3Q  opět rostly meziročním tempem přes 7 procent. Robustnost růstu podtrhuje i skutečnost, že opět rostly všechny složky investic. Tento razantní růst investic navíc podpořil i mírný růst zásob (příspěvek k HDP 0,3 p.b.). 

Zrychlení růstu není jenom domácí záležitostí, ale jde o širší celoevropský trend, což se pak odráží na vysokém růstu domácích exportů (+7,2 % r/r), který dokáže vyrovnávat vysoký růst importů (7,1 % r/r) jako důsledek silné domácí poptávky (spotřeba + investice).

Vládní výdaje vzrostly ve 3Q o 1,1 % r/r a měly jen drobný příspěvek k růstu. 

Na nabídkové (výrobní) straně zůstal výrazným faktorem růstu přidané hodnoty (+0,6 % q/q; 5,1 % r/r) zpracovatelský průmysl (+7,9 % r/r), ale rostly i všechny složky služeb.

 

HDP – reálný růst

1Q/16

2Q/16

3Q/16

4Q/16

1Q/17

2Q/17

3Q/17

    - q/q změna

0,3 %

0,8 %

0,2 %

0,4 %

1,5 %

2,5 %

0,5 %

    - r/r změna

3,5 %

2,8 %

1,8 %

1,8 %

3,0 %

4,7 %

5,0 %

HPH – reálný růst

1Q/16

2Q/16

3Q/16

4Q/16

1Q/17

2Q/17

3Q/17

    - q/q změna

0,4 %

0,7 %

0,2 %

0,5 %

1,6 %

2,3 %

0,6 %

    - r/r změna

3,4 %

2,8 %

1,8 %

1,8 %

3,0 %

4,7 %

5,1 %

Zdroj: ČSÚ

 

Česká ekonomika v polovině letošního roku postupně zvýšila svoji dynamiku na tempa, která jsou srovnatelná jen s rokem 2007. V roce 2015 se růst sice také dostal přes 5 %, ale velkou roli sehrály jednorázové faktory (fondy EU), letos je růst rozprostřen přes všechny položky poptávky. Celoroční růst české ekonomiky se letos dostane k úrovni 4,5 %, což bude nejlepší výsledek v regionu. Růst kolem 3 procent čekáme i v příštím roce. 

Výsledky HDP přináší pro rozhodování ČNB další signál, že se ekonomika přehřívá. Část bankovní rady určitě bude argumentovat, že růst táhnou investice, které jsou méně pro-inflační než spotřeba domácností, ale i bez toho útraty domácností rostou nejvyšším tempem za posledních 10 let. Vzhledem k předchozímu posílení koruny čekáme, že v prosinci sazby ČNB zůstanou beze změny a zvýší se až v únoru. 

Koruna přešla výsledky HDP bez větší reakce a obchodovala se kolem 25,53 CZK/EUR.