Navigace

Historické mince představují alternativní investici s vysokým potenciálem

Vzácné historické mince jsou dlouhodobě zajímavým doplňkem investičních portfolií

Jako každý rok Vám i letos v J&T Novinách přinášíme stručné přiblížení dění na domácím i mezinárodním numismatickém trhu a přinášíme Vám několik aktuálních střípků z domácích i světových aukcí.

Letošní podzimní aukční sezóna opět přinesla mnoho radosti prodávajícím i kupujícím, mezi jinými i v oboru historických mincí z českých zemí.  Švýcarský aukční dům SINCONA přinesl na podzim rozsáhlou sbírku mincí Františka Josefa I., který je neodmyslitelně spjat se zlatým věkem přelomu 19. a 20. století i koncem habsburské říše, ale zároveň představuje investičně značně zajímavý obor numismatiky. Poptávka a dosažené ceny na této aukci v mnoha případech zcela překonaly očekávání a jako příklad lze uvést bronzový odražek nejkrásnější české mince – dvouzlatníku z roku 1887 s motivem kutnohorské katedrály – který se vydražil za více než 600 tis. korun. Aukční hvězdou byly i letos ruské ražby, konkrétně zkušební ražba rublu Petra III. z roku 1762, který se prodal za 14,3 milionu Kč a unikátní rubl Alexandra III. z roku 1894, který šel mírně přes 7 milionů Kč. Samozřejmě i sběratelé a investoři s nižšími očekáváními si mohli přijít na své a k dispozici byly i hezké investiční kusy od nižších statisíců korun. Je třeba poznamenat, že se ruské mince zřejmě již cenově stabilizovaly a budou do budoucna představovat rozumně naceněnou alternativní investici.

Z československého prostoru nás jako vždy zaujaly naše přední aukční domy – Aurea Numismatika a Macho & Chlapovič. 

Aurea Numismatika v květnu 2017 například vydražila za 340 tis. Kč krásný dukát Vladislava II. Jagelonského, otce Ludvíka Jagellonského, který nešťastně padl v bitvě u Moháče a uvolnil tak Habsburkům cestu na český trůn. K dispozici byly i dukáty Karla IV., Zikmunda Lucemburského a dalších panovníků předhabsburského období. Na této aukci byla hojně zastoupena první československá republika, jejíž mince dosahují v posledních letech značného růstu. Tak například československý desetidukát z roku 1938 (vyraženo pouze 192 kusů) se vydražil za 2,6 milionu Kč. Jak ale dokládá další exemplář, vzácné historické mince nemusí být nutně jen z drahého kovu – tak například zkušební ražba nenápadného československého 25-ti haléře z roku 1932 dosáhla krásného výsledku 550 tis. Kč. 

Špičkové československé mince se dražily i v podzimní aukci Macho & Chlapovič, kde jednodukát z roku 1938 (vyraženo pouze 156 ks) dosáhl ceny 1,4 milionu Kč. Tato aukce se však pyšnila i staršími numismatickými klenoty – jediný známý kus spolkové půlkoruny Františka Josefa I. z roku 1863 se vydražil za 3 miliony Kč. Další mimořádně vzácnou položkou byl krásný reprezentativní desetidukát Leopolda I. z roku 1675, vydražený za 3,8 milionu Kč. Císař Leopold I., dědeček Marie Terezie, je poněkud pozapomenutým panovníkem, ale připomeňme si, že vládl českým zemím dlouhých 47 let, ve kterých díky svému vojevůdci Evženu Savojskému dosáhl vítězství nad Turky a uchránil tak Evropu před tureckým nebezpečím. Na příkladu této mince můžeme také zmínit, že desetidukáty a jejich menší sourozenci pěti- a dvoudukáty ve své době většinou nesloužily jako platidlo, nýbrž jako způsob prezentace moci a bohatství, a sloužily přednostně jako dary. Vzhledem k tomu, že se jich razilo výrazně méně než běžných dukátů, jsou dnes velmi vyhledávány a ceněny a představují potenciálně solidní alternativní investici.