Navigace

Seznamte se s finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého

Nová mezinárodní porota vybrala do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2018 již tradičně pětici vizuálních umělců do 35 let, působících na české umělecké scéně. Jsou jimi Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková. J&T Banka je dlouhodobým partnerem této akce.

„Nominovaní umělci a umělkyně si vybudovali vlastní výjimečný estetický postoj, který zasazují do rozličných trhlin v naší čím dál uniformnější společnosti, a provokují tak její pohlcující sílu,“ uvádějí ve společném prohlášení porotci, kteří se v tomto složení poprvé sešli v listopadu loňského roku. S vedením Společnosti Jindřicha Chalupeckého se porota shoduje na potřebě nového vývoje Ceny. Společná výstavní prezentace finalistů i výstava zahraničního hosta se uskuteční na podzim, laureát bude tradičně vyhlášen během listopadového slavnostního ceremoniálu.

 

Finalisté zkoumají současné společenské jevy

Mezi finalisty nejprestižnějšího českého ocenění pro mladé umělce porota z více než 80 přihlášených portfolií vybrala pětici tvůrců, kteří používají a kombinují různá výtvarná média – malbu, fotografii, video či performance. Jejich prostřednictvím zkoumají současné společenské jevy, jako jsou internet, mediální průmysl či osamělost jedince.

Tématem tvorby Alžběty Bačíkové je reflexe dokumentárních forem v současném umění. Pracuje s médiem pohyblivého obrazu a zkoumá, do jaké míry je v rámci tohoto žánru možná objektivita a nezaujatost. Očividný je její zájem o současná společenská témata, zabývá se vlivem technologií, digitalizace, otázkami reprezentace a sebeprožívání.

Performance a tzv. sociální sochy Lukáše Hofmanna, působícího pod přezdívkou Saliva, promlouvají současnou rétorikou módního či kreativního průmyslu. V jím inscenovaných situacích se podle předem daného plánu v konkrétním prostředí pohybují komunity aktérů, které svým chováním zprostředkovávají škálu pocitů jedince v neosobním prostředí současné společnosti: otupělost, zklamání i naději.

Tomáš Kajánek skrze fotografii, video a performance mnohdy balancuje až na hraně vlastního tělesného ohrožení. Zdůrazňuje konkrétní problémy současné společnosti – vztah většiny k menšinám či užitečnost a rizika nových technologií. Častým inspiračním zdrojem jeho práce je YouTube a další formy sdílení kreativního obsahu.

Pro další finalistku Kateřinu Olivovou jsou stěžejní témata ženskosti, feminismu, sexuality, mateřství, mezilidských vztahů a citů. Primárním médiem je pro ni její vlastní (nahé) tělo, pohybuje se na hranici kýče a záměrné trapnosti, čímž překračuje zažitá společenská tabu.

Hlavním vyjadřovacím prostředkem Adély Součkové je kresba a malba, vytváří také performance, objektové instalace nebo videa. Ve své práci tematicky čerpá z napětí vztahu přírody a kultury, ze starých mytologií a archetypů, ale i aktuálních diskusí na téma ekologie nebo feminismu.

 

Zvažované změny formátu Ceny

V posledních letech se tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého snaží Cenu co nejvíce přibližovat současným potřebám umělecké scény i výtvarného publika. „Usilujeme o to, aby Cena spíše než ‚soutěžního ducha' podporovala a oceňovala samotnou práci přihlášených umělců a sdílela ji s širokým okruhem diváků,“říká ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová. Nové aspekty, jako jsou výstava zahraničního hosta nebo experimentální výstava probíhající paralelně s výstavou finále, mají za úkol obohatit prezentaci umělců a děl vzniklých při příležitosti Ceny Jindřicha Chalupeckého o širší kontexty.

„Pro příští ročníky uvažujeme o dalších změnách ve struktuře ocenění, aby současně respektovalo ideje, se kterými je v devadesátých letech zakládali Jiří Kolář, Theodor Pištěk, Jiří Šetlík a Václav Havel, ale také odpovídalo aktuálním potřebám nejen uměleckého světa,“ dodává Kottová s tím, že ačkoliv ročník 2018 tradičně představuje pětici finalistů vybraných mezinárodní porotou, podzimní výstava a způsoby práce s finalisty během letošního ročníku mohou ještě nabrat nové podoby.

 

Do Prahy zavítá Alexandra Pirici

Pětice nominovaných umělců představí svá díla na podzimní finálové výstavě ve Veletržním paláci – Národní galerii v Praze. Mezinárodní kontext výstavě dodá již potřetí účast zahraničního hosta. Pro rok 2018 přizvala Společnost do Prahy rumunskou umělkyni Alexandru Pirici, s níž jedná o prezentaci aktualizované verze performativního projektu Public Collection of Modern Art, kterou spolu s choreografem Manuelem Pelmusem Pirici uvedla v minulých letech např. v kasselském Fredericianu nebo v Tate Modern v Londýně.

Autoři skrze tuto specifickou choreografii ztvárňují díla ze sbírek veřejných muzeí. Hravá performance současně kriticky předkládá alternativní systém hodnocení historického dědictví. Pro pražskou reprízu projektu chce umělkyně obohatit projekt o díla z lokálních sbírek. „Performativní a společensko-kritické aspekty tvorby Alexandry Pirici podle nás mohou zajímavým způsobem korespondovat s projekty letošních pěti finalistů,“ říká jedna z kurátorek finálové výstavy Tereza Jindrová.

 

Experimentální výstava jako paralela Finále 2018

Vedení Společnosti Jindřicha Chalupeckého se rozhodlo pořádat vedle finálové výstavy ve spolupráci s další institucí vždy také alternativní, experimentální výstavu či projekt, který bude na finále daného ročníku volně navazovat. Jednou z motivací k tomuto kroku je model střídání výstavy finalistů mezi Prahou a Brnem a také dlouhodobá snaha aktivity kolem Ceny Jindřicha Chalupeckého uvádět do širšího kontextu a reflektovat je v rámci současných proměn uměleckého provozu.

V roce 2017 byla paralelním projektem k brněnské výstavě Finále 2017 výstava Riple Effect v centru současného umění FUTURA v Praze. V roce 2018 se pořádající města opět prohodí. Zatímco výstava Finále 2018 proběhne v Praze, v Brně uvede Společnost ve spolupráci s Galeriemi TIC skupinovou výstavu, jejímž základem bude kurátorský výběr děl od dosavadních vítězů Divácké ceny, která je od roku 2010 udílena vedle titulu laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého. Jejími dosavadními vítězi byli Richard Loskot, Anna Hulačová, Lukáš Karbus, Richard Nikl, David Böhm a Jiří Franta, Jiří Thýn a Jakub Matuška aka Masker.

„Jsme přesvědčeny o hlubokém smyslu Divácké ceny, a to nejen proto, že se jedná o nástroj, jak aktivizovat široké publikum a umožnit mu být součástí dění a vyjádřit se, ale také proto, že rozhodnutí diváků vysílá zprávu směrem zpět do umělecké scény,“ říkají kurátorky chystané výstavy Veronika Čechová a Tereza Jindrová.