Navigace

ČEZ navrhuje dividendu ze zisku minulého roku ve výši 33 Kč

Představenstvo ČEZu rozhodlo, že navrhne akcionářům na valné hromadě (VH) dividendu ze zisku r. 2017 ve výši 33 Kč/akcie. VH se bude konat 22. 6. 2018. Navržená dividenda je ve shodě s tržním očekáváním, odpovídá hrubému výnosu 6,1 % a výplatnímu poměru 86 % upraveného č. zisku. Náš odhad byl mírně optimističtější (35 Kč). Rozhodné datum nebylo zveřejněno. K tomu dojde nejpozději s pozvánkou na VH, která musí být měsíc před jejím konáním. Praxí posledních let je, že ještě den nebo dva po konání VH se budou akcie obchodovat s právem na tuto dividendu.