ČEZ navrhuje dividendu ze zisku minulého roku ve výši 33 Kč

Představenstvo ČEZu rozhodlo, že navrhne akcionářům na valné hromadě (VH) dividendu ze zisku r. 2017 ve výši 33 Kč/akcie. VH se bude konat 22. 6. 2018. Navržená dividenda je ve shodě s tržním očekáváním, odpovídá hrubému výnosu 6,1 % a výplatnímu poměru 86 % upraveného č. zisku. Náš odhad byl mírně optimističtější (35 Kč). Rozhodné datum nebylo zveřejněno. K tomu dojde nejpozději s pozvánkou na VH, která musí být měsíc před jejím konáním. Praxí posledních let je, že ještě den nebo dva po konání VH se budou akcie obchodovat s právem na tuto dividendu.