Navigace

Galerie Rudolfinum představuje Mata Collishawa

Výstava Mat Collishaw. Standing Water je projektem, který bezezbytku naplňuje ideu jedné podstatné a soustavně rozvíjené dramaturgické linie Galerie Rudolfinum sledující hluboké a inspirující vazby současného umění s historií a dějinami umění. Expozici můžete navštívit až do 8. července. J&T Banka je jejím generálním partnerem.

Být příslušníkem skupiny zvané YBAs, Young British Artists, v první polovině 90. let, znamenalo být součástí uměleckého gangu, který zásadním způsobem přispěl k prosazení britského umění na světové scéně. Mat Collishaw patřil k jádru této skupiny.

Své první dílo, kterým se proslavil – Bullet Hole, vystavil na Frieze v roce 1988, na výstavě, kterou zorganizoval jeho blízký přítel Damien Hirst. Dílo bylo brutální, obrovské, v tom nejlepším případě podle kritiků odkazovalo k náboženskému echu motivu nevěřícího Tomáše, v horším případě vyvolávalo sexuálně podbarvené představy. Celá skupina produkovala umění postavené na hororu, šoku, skandálu, tedy postupech, které měly paralelu, ale také oporu v tabloidech, denících s velkými titulky. Málokdo si ale v té době všiml, že jejich tvorba měla hlubší a vážnější význam. Postupem doby ti, kteří vydrželi, zvážněli, jejich díla zvnitřněla, záměrná kontroverze byla po dvaceti letech součástí umění establishmentu, tedy naprosto nezajímavá, cesty se rozpojily, každý hledal své vlastní téma. 

 

Vysoké a nízké

Pražská výstava Mata Collishawa (1966) s příznačným názvem Stojaté vody je uvedena téměř profétickou a zároveň programovou fotografií, autoportrétem nazvaným Narcissus z roku 1990, kde mladý umělec leží v bahně na londýnské ulici a s jistou ironickou nadsázkou zálibně sleduje svou tvář ve špinavé louži. Vysoké a nízké, efemérně vznešené a bahnitá špína, bezvýchodné bezčasí zmaru a odkaz na starověkou báji. S jistou nadsázkou se právě v tomto rámci konzistentně a soustavně odvíjela Collishawova umělecká dráha, na níž vykonal již velmi dlouhou cestu. 

„Pro výstavu v Galerii Rudolfinum byl vybrán, s několika málo výjimkami, průřez tvorbou dnes téměř dvaapadesátiletého umělce za posledních přibližně deset let. Důraz byl položen na obsahovou a formální vazbu s uměním minulosti. Způsob artikulace témat je patrně nejlépe vyjádřen metaforou překračování prahu mezi reálným světem a podivným snem. Podněty z minulosti jsou vybírány s jemnou senzitivitou, s neomylnou citlivostí pro jejich specificky vyhrocené, hraniční kvality. Směřují k bodu střetu mezi krásou a hororem, mezi zářivým světlem a nekonečnou temnotou, jsou to díla, u nichž cítíme, že stačí jen velmi málo a mohou se proměnit ve svůj pravý opak,“ říká kurátor Petr Nedoma.

Výstava Mat Collishaw. Standing Water sleduje hluboké a inspirující vazby současného umění s historií, s dějinami umění. Z britských umělců, kteří v Rudolfinu v poslední době vystavovali, bychom do této linie mohli zařadit bratry Chapmanovy, Geda Quinna, Raqiba Shaw, Glenna Browna a další. 

 

Více na Galerie Rudolfinum