Navigace

Pegas Nonwovens svolává valnou hromadu na 15. 6. 2018

Pegas svolává valnou hromadu (VH) na pátek 15. 6. 2018. Rozhodný den pro účast je 8. 6. 2018, to by mělo znamenat, že ještě 6. 6. si investoři mohou koupit akcie Pegasu s právem účasti na této VH. Program zahrnuje standardní body. Vedení společnosti dividendu nenavrhlo. Hlasování o ní a její výplatu nečekáme.