Navigace

Avast: Valná hromada schválila snížení emisního ážia

Valná hromada Avastu včera schválila snížení emisního ážia o 138 mil. GBP (cca 181 mil. USD). Tyto prostředky budou převedeny do rezerv, což umožní jejich případné vyplacení na dividendách. Krok společnosti chápeme jako logický v situaci, kdy cash flow za letošní rok může být silnější než účetní čistý zisk. Aby výše čistého zisku neomezovala výplatu dividendy, bude možné ji vyplácet z rezerv. Připomínáme, že Avast plánuje vyplácet na dividendách 40 % ročního volného cash flow.